Publikacje

XI Konferencja:

SPOŁECZEŃSTWO - KULTURA - GOSPODARKA W DOBIE PANDEMII

Redaktor: Czakowska Helena

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

X Konferencja:

SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNA WIZJA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Redaktor: Czakowska Helena, Kuciński Mariusz

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

IX Konferencja:

CZŁOWIEK - TOŻSAMOŚĆ - POZNANIE

Redaktor: Czakowska Helena, Kuciński Mariusz

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

CYWILIZACJA TECHNICZNA. OSIĄGNIĘCIA NAUK TECHNICZNYCH NA PROGU XXI WIEKU

Redaktor: Mreła Aleksandra, Gęsikowska Joanna

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

 

VIII Konferencja:

DIALOG WIELOKULTUROWOŚCI I PRAWDA

Redaktor: Czakowska Helena, Kuciński Mariusz

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

VIII Konferencja:

PRAWO KARNE W OCHRONIE PRAW DZIECKA

Redaktor: Alicja Grześkowiak, Igor Zgoliński

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

VII Konferencja:

1050-LECIE CHRZTU POLSKI A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA

Redaktor: Czakowska Helena, Kuciński Mariusz

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

VII Konferencja:

AKSJOLOGICZNE PODSTAWY POLSKIEGO PRAWA KARNEGO W PERSPEKTYWIE JEGO EWOLUCJI
Redaktor: Grześkowiak Alicja, Zgoliński Igor

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

VII Konferencja:

CYWILIZACJA TECHNICZNA. Nauka i technika w pierwszej dekadzie XXI wieku
Redaktor: Gęsikowska Joanna, Mreła Aleksandra

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

VI Konferencja:

CYWILIZACJA TECHNICZNA SPOŁECZŃSTWO TECHNOLOGICZNE XXI WIEKU
Redaktor: Gęsikowska Joanna, Mreła Aleksandra

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

PAMIĘĆ - DIALOG - TOŻSAMOŚĆ WYZWANIA III TYSIĄCLECIA W PERSPEKTYWIE NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II
Redaktor: Czakowska Helena, ks. Mariusza Kucińskiego

Zobacz wersję elektroniczną: pdf\

 

V Konferencja:

IDEA WIELOKULTUROWOŚCI JAKO WYZWANIE DYSKURS RELIGIJNY, KULTUROWY I SPOŁECZNY
Redaktor: Czakowska Helena, Kuciński Mariusz

czakowska

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

EFEKTOWNOŚĆ EKONOMICZNA I ADEKWATNOŚĆ SPOŁECZNA W WYBORACH GOSPODARCZYCH
Redaktor: Andrzej Czyżewski, Dariusz Czakowski

czy+-ewski

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

IV Konferencja:

Religia, kultura i edukacja w świetle zagrożeń współczesnego świata
Redaktor: Czakowska Helena, Kuciński Mariusz

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

Cywilizacja techniczna
Redaktor: Mreła Aleksandra, Owedyk Jan, Wilkoszewski Piotr

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

III Konferencja:

Człowiek w społeczeństwie i w prawie
Redaktor: Czakowska Marta, Kutta Janusz

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły
Redaktor: Czakowska Helena, Kuciński Mariusz

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

II Konferencja:

Dialog kultur, cywilizacji i religii
Redaktor: Czakowska Helena, Kuciński Mariusz

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych
Redaktor: Kuchcińska Maria, Szabelska Grażyna

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

Ekonomia i jej społeczne otoczenie
Redaktor: Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

Porządek prawno-społeczny a problemy współczesnego świata
Redaktor: Dąbrowa Sławomir, Czakowski Michał

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

I Konferencja:

Jeden świat wiele kultur. Refleksje nad kulturowymi aspektami globalizacji
Redaktor: Bednarz Marek, Jurkiewicz Wojciech

Zobacz wersję elektroniczną: pdf

 

Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie. Wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne
Redaktor: Czakowska Helena, Micińska Magdalena

Zobacz wersję elektroniczną: pdf