Program Ramowy

KONGRES

JEDEN ŚWIAT - WIELE KULTUR"

Akademia Kujawsko-Pomorska, ul. Toruńska 55-57

 


I DZIEŃ KONGRESU
27 października 202
3 r.

 

II DZIEŃ KONGRESU
28 października 202
3 r.

XIV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
"Przemiany kulturowe wyzwaniem dla współczesnego świata"

(Konferencja w formie hybrydowej)

Auditorium Maximum, Budynek A, III piętro

Rejestracja uczestników

Inauguracja Kongresu „Jeden świat-wiele Kultur” - prof. AKP, dr Helena Czakowska, Rektor Akademii Kujawsko-Pomorskiej
i Współorganizatorzy


Sesja plenarna - przewodniczą: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, ks. prof. AKP, dr hab. Mariusz Kuciński

Konferencja tematyczna 1.

"Antropologiczna wizja człowieka a świat wartości"

(Konferencja w formie hybrydowej)

Auditorium Maximum, Budynek A, III piętro

 

Moderator: ks. prof. AKP, dr hab. Mariusz Kuciński - Akademia Kujawsko-Pomorska

Konferencja tematyczna 2.

"Państwo i prawo"

(Konferencja w formie hybrydowej)

Moderator: dr Marta Czakowska - Akademia Kujawsko-Pomorska


Konferencja tematyczna 3.

"Zagrożenia kulturowe. Przyczyny zjawiska, jego skutki i przeciwdziałanie"

(Konferencja w formie hybrydowej) 

Moderator: prof. AKP, dr hab. Igor Zgoliński - Akademia Kujawsko-Pomorska

 

Konferencja tematyczna 4.

"Kulturowe i prawne dziedzictwo chrześcijaństwa w Europie"

(Konferencja w formie hybrydowej) 

Moderator: dr Tomasz Kowlaczyk - Akademia Kujawsko-PomorskaKonferencja tematyczna 5.

"Współczesne wyzwania ekonomii"

(Konferencja w formie hybrydowej)Moderator: prof. AKP, dr hab. Roman Sass - Akademia Kujawsko-Pomorska


 

Konferencja tematyczna 6.

"Currents of transition and glimpses of permanence: representations of change in culture, literature and language"

(Konferencja w formie hybrydowej)

Moderator: dr Tomasz Kalaga - Akademia Kujawsko-Pomorska

  

*Transmisja on-line na stronie www.akp.bydgoszcz.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie