KONGRES

JEDEN ŚWIAT - WIELE KULTUR"

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57

 


I DZIEŃ KONGRESU
23 października 202
1 r.

XII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
"Uniwersytet i jego wartości we współczesnym świecie"

Auditorium Maximum, Budynek A, III piętro

10.00 - Inauguracja Kongresu „Jeden świat-wiele Kultur” - prof. KPSW, dr Helena Czakowska, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i Współorganizatorzy

10.00 - 12.30 – Przewodniczą: prof. KPSW, dr hab. Marek Czachorowski, ks. prof. KPSW, dr hab. Mariusz Kuciński

• prof. Petr Kolar
, Univerzita Jana Amose Komenského Praha,
A Few Remarks on Academic Freedom

• ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella, Università Pontificia Salesiana, Roma,
Osobowość studenta w środowisku międzynarodowym. Doświadczenie Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie

• prof. dr Tadeusz Lewicki,
Università Pontificia Salesiana, Roma,
Doktorat w Papieskim Uniwersytecie w Rzymie: o przebiegu badań, tematach i współpracy pomiędzy doktorantem a relatorem w doświadczeniach Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego

• prof. KPSW, dr hab. Marek Czachorowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
Uniwersytet w epoce postprawdy?

12:30 – 13:30 – Przerwa lunchowa

 

Konferencja tematyczna 1.

Kulturowe, religijne i pedagogiczne aspekty współczesnych globalnych przemian

Sala 318 B, Budynek B, III piętro

 

13.30 - 16.00 - Moderator: ks. prof. KPSW, dr hab. Mariusz Kuciński

• ks. prof. UAM, dr hab. Maciej Olczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    „Ogrodnicy” i „Demiurdzy” jako figury symboliczne opisu globalnych przemian w filozoficzno-społecznej myśli Chantal Delsol

• o. prof. dr hab. Paweł Warchoł, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Trwałość kultury polskiej wobec wyzwań cywilizacyjnych

• ks. prof. UAM, dr hab. Paweł Kiejkowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    Doświadczenie epidemii COVID 19 – czy można je interpretować jako wyraz gniewu Bożego? Wybrane aspekty

 

•  ks. prof. KPSW, dr hab. Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Bezpieczeństwo i szacunek, liturgia Kościoła wobec wyzwań pandemii COVID-19

• ks. dr Marcin Chrostowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    Rola interpretacji biblijnej w tworzeniu kultury na przykładzie Księgi Tobiasza

dr Stefan Pastuszewski, Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych,
    Kościół a opozycja polityczna w Polsce Ludowej – dynamika zmian

mgr Jakub Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    Paradoks: widzialne-niewidzialne; było-jest. Refleksja Josepha Ratzingera-Benedykta XVI nad współczesnością

 

Konferencja tematyczna 2.

Współczesne myślenie o wychowaniu w perspektywie humanistyki
Sala 106 A, Budynek A, I piętro

 

13.30 - 16.00 - Moderator: dr Jan Malinowski

• ks. dr Mirosław Wierzbicki SDB, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
Kształcenie i wychowanie na uczelniach wyższych w dobie pandemii. Analiza problemu w świetle badań własnych

• prof. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Wspomaganie wychowania w imię wartości

• dr Agnieszka Bandura, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
Popkultura więzienia jako przykład antyhumanistycznego oddziaływania społecznego

dr Jan Malinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Okaleczone życie studenckie czasu pandemii COVID-19


• prof. KPSW, dr hab. Oleksandra Jankowycz
, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
Współczesne myślenie o wychowaniu w perspektywie humanistyki

dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, mgr Joanna Mikołajczyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godziszewie, mgr Marta Ruszkiewicz, Instytut Nauk Prawnych PAN Centrum Prawa Rodzinnego i Dziecka,
Wybrane efekty w pedagogice i zasady w ekonomii a kompetencje cyfrowe – kilka uwag 

 

Konferencja tematyczna 3.

Współczesne problemy prawa
Sala 117 A, Budynek A, I piętro

 

13.30 - 16.00 - Moderator: dr Marta Czakowska

dr Dariusz Kuberski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Koegzystencja ochrony autorsko-prawnej projektu wynalazczego i znaku towarowego w prawie autorskim oraz w prawie własności przemysłowej

dr Tomasz Gąsior, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Uniwersytet miejscem kształtowania świadomości obywatelskiej

dr Jan Misiuna, Szkoła Główna Handlowa,
    Wyzwania aplikacji prawa wyborczego w kontekście systemowej dezinformacji. Studium przypadku wyborów prezydenckich w USA w 2020 r.

dr Michał Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Modernizacja techniczna Wojska Polskiego -wybrane aspekty

mgr Justyna Orlikowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Dochody samorządu województwa - wybrane problemy

mgr Damian Aptowicz, apl. rad. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy,
    Pojęcie odliczania alimentów od dochodu na gruncie ustawy o pomocy społecznej

lic. Szymon Śliwonik, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Instytucja incomptabilitas jako forma reglamentacji biernego prawa wyborczego jednostki

Marcin Pamfil, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku denuncjacji

Andrzej Hamerski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Analiza danych statystycznych z lat 2018-2020 oraz przyczyny przestępczości wśród nieletnich

Agnieszka Szklarska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Program  swiadomej donacji


dr Tomasz Kowalczyk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Przebieg wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w zasięgu terytorialnym Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku

 

 

Konferencja tematyczna 4.

Współczesna wizja kary kryminalnej
Sala 115 A, Budynek A, I piętro

 


13.30 - 16.00 - Moderator: prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński

 

prof. Mirosława Melezini, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
    Rola kary pozbawienia wolności w systemie środków reakcji karnych

dr Małgorzata Kuć, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie,
    Czy można odrzucić prewencję generalną jako funkcję kary?

prof. KUL, dr hab. Krzysztof Wiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie,
    Kara dożywotniego pozbawienia wolności

prof. KPSW, dr hab. Czesław Kłak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Kara 25 lat pozbawienia wolności czy terminowe pozbawienie wolności do lat 30?

dr hab. Aneta Łyżwa, dr Rafał Łyżwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
    Kara śmierci widziana współcześnie

prof. KPSW, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Długoterminowe pozbawienie wolności z perspektywy konstytucyjnej

 

prof. UG, dr hab. Jacek Potulski, Uniwersytet Gdański,
    Realizacja potrzeb religijnych skazanego i tymczasowo aresztowanego

dr Wiesław Juchacz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu,
    Czy grzywna jest karą sprawiedliwą?

dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
    Wizja kary w projekcie konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni przeciw ludzkości

dr Magdalena Żołna, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Granice sankcji za przestępstwa w ruchu drogowym

prof. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Klauzule bezkarności w świetle funkcji prawa karnego

prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Jak karać za przestępstwa skarbowe?

 

Konferencja tematyczna 5.

Współczesne wyzwania ekonomii

konferencja zdalna

13.30 - 16.00 - Moderator: prof. KPSW, dr hab. Roman Sass

prof. dr hab. Ewa Polak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Wpływ pandemii zapoczątkowanej w 2020 roku na jakość naszego życia

prof. KPSW, dr hab. Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Efektywność gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2018

dr inż. Piotr Prus, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
    Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie i na obszarach wiejskich na przykładzie projektów Pradawne Ziarno, Gardena i Nova Trawa

dr Maryla Bieniek-Majka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
    Owoce i warzywa to dobro podstawowe czy luksusowe? Zróżnicowanie poziomu konsumpcji owoców i warzyw w UE

dr Ewelina Idziak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
    Typ biologiczny gospodarstwa domowego jako predyktor objaśniający postawy oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce

mgr Sylwia Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Kształtowanie wyniku finansowego a polityka rachunkowości

mgr Sylwia Barwińska,
    Ulgi podatkowe w Polsce dla przedsiębiorstw za działalność innowacyjną w kierunku osiągnięcia standardów Przemysłu 4.0

 

 

Konferencja tematyczna 6.

Osiągnięcia i trendy rozwoju nauk technicznych w dziedzinie informatyki, geodezji i kartografii oraz budownictwa

konferencja zdalna

13.30 – 16.00 – Moderator: dr inż. Jan Owedyk

dr inż. Agnieszka Derezińska, mgr inż. Andrzej Rutz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Ochrona środowiska w kontekście budownictwa tradycyjnego

 

dr inż. Lucyna Korona, mgr inż. Mariusz Robakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Przeglądy techniczne obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów

 

dr inż. Lucyna Korona, mgr inż. Albert Roman Goździcki, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
    Przebudowa drogi gminnej w Mogilnie

dr inż. Joanna Gęsikowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Uwarunkowania realizacji Programu Dostępność Plus w podmiotach publicznych

 
dr inż. Jan Owedyk, Maciej Gmiński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Projekt strony internetowej serwisu komputerowego

dr inż. Jan Owedyk, Piotr Rogut, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Rozbudowa VoIP na bazie Cisco Unified Contact Center Express

dr inż. Jan Owedyk, Krystian Sołtys, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Budowa aplikacji interaktywnego modelu Układu Słonecznego

dr inż. Jan Owedyk, Karol Zając, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Projekt maszyny wirtualnej z przekazywaniem karty graficznej

 
dr inż. Romuald Kromplewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
    Przewodzenie ciepła przez ściany – teoria a rzeczywistość

 

 

 

II DZIEŃ KONGRESU
24 października 202
1 r.

 

Imprezy towarzyszące

 

"Wielcy Polacy w kulturze" - wystawa przygotowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

"Polscy Naukowcy światu" – wystawa

Polacy w Ameryce Południowej” – wystawa

Grafika, rysunek” – wystawa prac Leona Wyczółkowskiego

 

*Transmisja on-line na stronie www.kpsw.edu.pl

 


Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie