Opłaty

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o uiszczenie stosownej opłaty konferencyjnej.

 

Organizatorzy przewidzieli trzy wariantów uczestnictwa:

 

1. Pełny udział z referatem (obejmuje materiały konferencyjne, publikację artykułu, lunch, przerwy kawowe) – 250 zł
2. Udział zdalny z referatem (obejmuje publikację artykułu) – 100 zł
3. Udział nieodpłatny (nie obejmuje materiałów konferencyjnych, lunchu)

Prosimy o dokonanie wpłat na konto Uczelni w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2022 r. 

Numer rachunku bankowego Uczelni:

81 1240 3493 1111 0010 1683 2492

 

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o dokonanie dopisku: „Kongres2022 – imię i nazwisko Uczestnika”

Aby otrzymać fakturę, w formularzu należy wskazać numer NIP Uczelni.

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwolnienia z opłaty konferencyjnej zaproszonych gości.