Opłaty

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji - udział w Kongresie "Jeden świat - wiele kultur" jest bezpłatny.