Komitet organizacyjny

Przewodniczący
porf. AKP, dr hab. Roman Sass
e-mail: congress2024@kpsw.edu.pl

Członkowie
   
    • dr Marta Czakowska
    • dr Sylwia Czakowska
    • dr inż. Joanna Gęsikowska
    • dr Tomasz Kalaga
    • dr Tomasz Kowalczyk
    • dr Joanna Mstowska
    • dr Tomasz Sińczak
    • mgr Agnieszka Florczak
    • mgr Małgorzata Truskawa