Komitet organizacyjny

Przewodniczący
porf. KPSW, dr hab. Roman Sass
e-mail: congress2022@kpsw.edu.pl

Członkowie
   
    • mgr Agnieszka Florczak
    • mgr Małgorzata Truskawa