Archiwum 2019 r.

Galerie zdjęć z Kongresu "Jeden świat-wiele kultur":

  Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji
  X Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Człowiek i nauka we współczesnym świecie"PATRONAT HONOROWY

 

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

25-26 października 2019 roku,

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  
w ramach którego odbędą się 

X Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

"Człowiek i nauka we współczesnym świecie"

  

 oraz konferencje tematyczne

 Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku

Państwo i prawo

Polskie prawo karne na tle zasad Konstytucji RP

Współczesne wyzwania ekonomii

Dziecko we współczesnym świecie

Człowiek (i) maszyna. Nauki techniczne w służbie człowieka

 

PROGRAM KONGRESU

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 
 

  

      Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w dziewięciu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. W obradach zawsze bierze udział liczne grono studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji. Tematem przewodnim tegorocznej, dziesiątej edycji Kongresu będzie „Człowiek i nauka we współczesnym świecie”. Ta fundamentalna problematyka inspiruje do pogłębionych badań naukowych i przemyśleń. Jesteśmy przekonani, że Kongres wzbogaci naszą wiedzę o człowieku i nauce w różnych wymiarach współczesności.

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej bądź w punktowanych czasopismach naukowych.

TERMINARZ ZGŁOSZEŃ DLA PRELEGENTÓW
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 października 2019 roku.

INFORMACJE DODATKOWE
Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchaczy – wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane uprzejmie proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności w drodze mailowej z zaznaczeniem, w których z punktów programu zamierzają uczestniczyć: congress2019@kpsw.edu.pl lub telefonicznie:
523211188 do 22 października 2019 roku.
.  

 

Informacje i kontakt:

www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 365 84 27, 510 993 091

e-mail: congress2019@kpsw.edu.pl

Zapraszamy do dialogu!

 

 

 


Prof. nadzw. KPSW, dr Helena Czakowska
Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy


Padre Federico Lombardi, SJ
Przewodniczący “Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”

 

             

 

 

 

Przewodniczący
Prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wiceprzewodniczący
Prof. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. Emanuele Bilotti - Universita Europea di Roma, Włochy

Prof. dr hab. Marian Bybluk - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. John Chrysoulakis - School of Pedagogical and Technological Education, Grecja

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski – Uniwersytet Zielonogórski, profesor emerytowany Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dr inż. Joanna Gęsikowska - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. Qian Guoying - Zhejiang Wanli University, Chiny

Rev. Prof. Maximilian Heim - Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI Heiligenkreuz, Austria

Prof. Maria G. Ioannides - National Technical University of Athens, Grecja

Prof. UŚ, dr hab. Paweł Jędrzejko - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Wojciech Kalaga - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. Emil Kalchev - New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria

Prof. Zina Karaeva - International University of Kyrgyzstan, Kirgistan

Prof. Jerzy Kaszuba - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Prof. Önder Kutlu - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. Abdylda Inayatovich Musaev - Bishkek Humanities University im. K.Karasaeva, Kirgistan

Ks. Abp prof. dr hab. Henryk Muszyński - Prymas Polski Senior

Prof. Boris Naimushin - New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria

Prof. Olga Nesterchuk - Russian State Social University, Moskwa, Rosja

Prof. dr hab. Ewa Polak - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Ks. dr Marcin Puziak - Seminarium Duchowne w Bydgoszczy

Prof. Teodora Rizova - New Bulgarian Univeristy, Sofia, Bułgaria

Prof. KPSW, dr Roman Sass - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Andrzej Sokala - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Topoliński - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczny  w Bydgoszczy

Prof. Burhanettin Uysal - Karabük University, Turcja

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski -  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jacek Woźny - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 

Przewodniczący
dr Przemysław Osóbka
e-mail: congress2019@kpsw.edu.pl

Członkowie
    • dr Maryla Bieniek-Majka
    • dr inż. Jolanta Błędzka
    • dr inż. Agnieszka Derezińska
    • dr inż. Lucyna Korona
    • dr inż. Romuald Kromplewski
    • dr Marta Małecka
    • dr Joanna Mstowska
    • dr Magdalena Prentka
    • mgr Maciej Iwiński
    • mgr Adam Muller
    • mgr Dominik Rosenau

 

tel.: 52 365 84 27, 510 993 091

e-mail: congress2019@kpsw.edu.pl

Adres do korespondencji:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
(z dopiskiem JEDEN ŚWIAT – WIELE KULTUR)
 

 


 

I DZIEŃ KONGRESU
25 października 2019 r.

Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji
Hol Główny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, parter, budynek B


 9:30 – Rejestracja uczestników
10:00 – Otwarcie Forum
10:15 – Prezentacja Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
10:30 – Otwarcie ekspozycji „Innowacyjne Kujawsko-Pomorskie”
10:45 – Panel „Nauka i własność intelektualna w Twojej Firmie”
11:30 – Przerwa kawowa / briefing prasowy
11:45 – Panel „Nauka i gospodarka – szanse i zagrożenia dla współpracy”
12:45 – Przerwa kawowa
13:00 – Panel „Oferta kujawsko-pomorskich instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw”
14:00 – Podsumowanie I dnia Kongresu „Jeden Świat - Wiele Kultur”II DZIEŃ KONGRESU
26 października 2019 r.

Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
"Człowiek i nauka we współczesnym świecie"
Auditorium Maximum, Budynek A (III p.)9.00-10.00 - Rejestracja uczestników – Budynek B (parter)
10.00 - Inauguracja Kongresu „Jeden Świat Wiele Kultur”

    • prof. KPSW, dr Helena Czakowska, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

10.30-12.00 – Sesja plenarna
Przewodniczą: prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński oraz prof. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński

    • prof. dr hab. n. med. Piotr Rogala, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
"Wsłuchując się w głosy natury... tropy nauki i innowacji w świecie przyrody"

 

    • prof. UWr, dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski,
"Biotechnologia w służbie człowieka - współczesne dylematy rozwoju"

    • prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
„Obecne relacje polsko-niemieckie”


12.00-12.30 - Przerwa kawowa / briefing prasowy
12.30-13.30 – Sesja plenarna cd.

   • prof. KPSW, dr hab. Czesław Kłak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa  w Bydgoszczy,
„Pozbawienie wolności w świetle Konstytucji RP”

    • prof. dr. hab. Ewa Polak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
”Ekonomiczne i pozaekonomiczne mierniki jakości życia - na przykładzie wybranych państw”

    • dr inż. Paweł Wiśniewski, Politechnika Warszawska,
"Rola inżynierii materiałowej we współczesnym świecie"

13.30-14.30 – Lunch
14.30-16.00 – Konferencje tematyczne
16.00-16.30 – Przerwa kawowa
16.30-18.00 – Konferencje tematyczne c.d.
18.00 – Podsumowanie i zakończenie Kongresu


Konferencja tematyczna 1.
„Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku”


14.30-18.00 – Obrady – Auditorium Maximum, Budynek A
Moderator: prof. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński

     prof. KPSW, dr hab. Marek Czachorowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Rozum w ponowoczesności”

    • prof. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Relacja wiary i rozumu w myśli Benedykta XVI”

    • prof. KPSW, ks. dr hab. Paweł Warchoł O.F.M Conv., Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Wiara i rozum jako środki w prowadzeniu dialogu ze współczesnością w pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)”

    • dr Marta Hartenberger, „Atrybuty stereotypowego Polaka”

    • mgr Emilia Tokarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
„O godności człowieka w świetle wybranych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła”

    • mgr Sylwia Hlebowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
„Święty idiota czy działacz polityczny? Osobliwości performatywnej sztuki politycznej na podstawie twórczości Piotra Pawlenskiego”

    •
mgr Justyna Joppek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
„Przesądy studenckie jako współczesne zjawisko kulturowe”

 


Konferencja tematyczna 2.

„Państwo i prawo”


14.30-18.00 – Obrady – sala  203 A
Moderator: dr Przemysław Osóbka

    • prof. KPSW, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Konstytucyjne ramy prawa do zabezpieczenia społecznego”

    • prof. dr hab. Andrzej Borodo, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Aktualne problemy systemu dochodów samorządu terytorialnego”

    • dr Marcin Łukaszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
„Ewolucja współczesnego systemu politycznego San Marino. W kierunku europeizacji?”

    • dr Stefan Pastuszewski, Bydgoska Szkoła Wyższa,
„Prawo w sytuacji rewolucyjnej zmiany w Polsce po 2015 rokuw perspektywie nauczania kardynała Josepha Ratzingera (Benedykta XVI).
Szkic historyczny”


    • dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Odrodzenie Senatu RP w 1989 r.”

    • dr Michał Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Bezpieczeństwo wyborów”

    • mgr Małgorzata Bedryjowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Przestępstwo zgwałcenia jako narzędzie wojennego terroru”

    • mgr Tomasz Kosicki, Uniwersytet Gdański,
„Udział mieszkańców w debacie nad raportem o stanie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa)”

    • mgr Krzysztof Oleksy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Przestępczość wyborcza - dziedzictwo starożytności czy problem współczesny”

    • Jan Wojciechowski, Uniwersytet Warszawski,
„Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca systemu prawnego”

    • dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Deterytorializacja klimatyczna i jej konsekwencje w krajowym porządku prawnym na przykładzie Papui Nowej Gwinei”


Konferencja tematyczna 3.
„Polskie prawo karne na tle zasad Konstytucji RP”


14.30-18.00 – Obrady – 318B (Sala Senatu)
Moderator: prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński

    • prof. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Konstytucyjne gwarancje wolności religii a jej prawnokarna ochrona”

    • dr hab. Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki,
„Konstytucyjny obowiązek obywatela polskiego do wierności RP a przestępstwa przeciwko Państwu Polskiemu”


    • prof. KUL, dr hab. Krzysztof Wiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
„Kara kryminalna w perspektywie konstytucyjnej”

    • prof. UW, dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski,
„Prawnokarna ochrona życia na tle norm Konstytucji RP”

    • prof ASzWoj dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska, Akademia Sztuki Wojennej,
„Prawnokarna ochrona czci i dobrego imienia na tle gwarancji konstytucyjnych”

    • dr Małgorzata Gałązka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
„Prawnokarna ochrona godności ludzkiej uczestnika eksperymentu medycznego w świetle gwarancji konstytucyjnych"

    • dr Wiesław Juchacz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu,
„Zasada ncsl w świetle przepisów Konstytucji RP”

    • dr Sławomir Hypś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
„Prawnokarna ochrona własności w świetle Konstytucji RP”

    • prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Przedawnienie karalności w świetle Konstytucji RP”Konferencja tematyczna 4.
„Współczesne wyzwania ekonomii”


14.30-18.00 – Obrady – sala 201A
Moderator: prof. KPSW, dr Roman Sass

    • prof. PhD Teodora Rizova, New Bulgarian University, Sofia (Bułgaria),
“Analysis of the Influence of hotel chains on the development of the world tourist industry”

    • prof. dr. hab. Ewa Polak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
"Wirtualizacja gospodarki - przyczyny, przejawy i konsekwencje"


    • dr Dariusz Zdziech, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
„Kiribati - Bieda w raju - na przykładzie wioski Poland”

    dr Andrzej Chajęcki, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Spółdzielczość jako element gospodarki"                                                                        

    • dr Maryla Bieniek-Majka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Logika działania grupowego M. Olsona a zachowania zintegrowanych producentów owoców i warzyw”

    • prof. KPSW, dr Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Interwencjonizm w rolnictwie – czy jest konieczny?”

    • dr Dariusz Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Uwarunkowania ekonomiczne uprawy zbóż i roślin oleistych w państwach członkowskich Unii Europejskiej”

    • mgr Sylwia Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Wybrane metody kształtowania wyniku finansowego w grupie kapitałowej”Konferencja tematyczna 5.
„Dziecko we współczesnym świecie”


14.30-18.00 – Obrady – sala 6A
Moderator: dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska

    • prof. KJ, dr hab. Krystyna Żuchelkowska, Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa,
„Nauczyciel i dziecko jako równoprawne podmioty edukacji przedszkolnej”

    • prof. KPSW, dr hab. Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Dziecięce inicjacje literackie w świecie zmyślonym”

    • prof. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Karność - życiowy wymóg stojący przed podmiotem (w każdym wieku)”

    • dr Iwona Maria Strachanowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
„Taksonomia "INTER-" dialogiem interdyscyplinarności”

    • dr Aleksandra Sieczych-Kukawska, Uniwersytet Łódzki,
„Dziecko w świecie sztuki - muzeum miejscem edukacji”

    • dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Twórcza aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym”

    • dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„'The world needs all kinds of minds'. Asperger syndrome. Smart geeky kids. Climate activist Greta Thunberg”

    • mgr Sylwia Barwińska, Uniwersytet Gdański,
„Absencja wyborcza młodzieży w wyborach parlamentarnych 2019 r. na tle jej wielkości w wyborach tego typu
przeprowadzonych w 30-leciu demokracji w Polsce”Konferencja tematyczna 6.
„Człowiek (i) maszyna. Nauki techniczne w służbie człowieka”14.30-18.00 – Obrady –  sala 115 A
Moderator: dr inż. Joanna Gęsikowska

    • prof. PhD Olha Nesterova, Dnipro University of Technology (Ukraina),
“Peculiarities of training of translation students in the field of safe behavior”

    • prof. PhD Maksym Omelianenko
, prof. PhD Maryna Omelianenko, Międzynarodowy Uniwersytet Kijowski (Ukraina),
„Komfortowe środowisko dla ludzi i ich regulacje normatywne”

    • prof. PK, dr hab. Tomasz Królikowski
, Politechnika Koszalińska, dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Wdrażanie e-learningu w kształceniu na KPSW w Bydgoszczy – zarys problemu”

    • dr Jacek Klimek, Northeastern University w Bostonie, Massachusetts, USA,
„Sztuczna inteligencja - nadzieje i zagrożenia?”

    • dr Ireneusz Koepke, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku,
„Mikołaj Bierdiajew i krytyka techniki”

    • dr Joanna Mstowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Futurystyczny człowiek-maszyna w "Zeszytach operatora Serafina Gubbio" Luigiego Pirandella”

    • dr inż. Agnieszka Derezińska, mgr inż. Andrzej Rutz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Projektowanie systemu ogrzewania dla potrzeb zabytkowego kościoła w Wąbrzeźnie na podstawie audytu energetycznego”

    • dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Edukacja STEAM i rola nauczycieli informatyki”

    • dr inż. Romuald Kromplewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
„Osuwiska i lawiny”

    • mgr Jan Świerkowski, Universidade Católica Portuguesa (Portugalia) / University of Copenhagen (Dania),
„Interaktywne metafory w popularyzacji nauki”


Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa
"Znani nieznani. Polacy światu"


Wystawa pozyskana dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej
przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie
 

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kongresie proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.