Archiwum 2017 r.


 

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”
26-27 października 2017 r., Bydgoszcz,
w ramach którego odbędzie się
VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt.
"Dialog wielokulturowości i prawda”
oraz tematyczne konferencje krajowe
 

 

       Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie, który odbędzie się w siedzibie Uczelni w centrum Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57. Kongres swoimi korzeniami sięga zainaugurowanych w 2010 roku przez Kujawsko–Pomorską Szkołę Wyższą corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

       Na Kongres zapraszamy wszystkich, którzy są gotowi do dyskusji o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, teologicznym  prawnym i ekonomicznym. Może ona być także płaszczyzną uczenia się międzykulturowego wokół szerokiego spektrum obszarów współistnienia zróżnicowanych ludzkich środowisk w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.
W kongresie mogą uczestniczyć także wszystkie zainteresowane osoby spoza środowiska akademickiego.

Oprócz wiodącej Konferencji Międzynarodowej przewidujemy obrady z udziałem badaczy ze znanych polskich ośrodków naukowych w ramach siedmiu Konferencji Krajowych:

 

  •     „Prawo karne w ochronie dziecka”
  •    „Państwo i prawo”
  •    „Europa - matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości”
  •    „Humanizm - Dialog - Tożsamość - Kultura. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji”
  •     „Edukacja - Tożsamość - Wrażliwość”
  •    „Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku"
  •    „Współczesne wyzwania ekonomii"

 

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej bądź w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW.

 

Kongres "Jeden świat-wiele kultur" - zadanie finansowane w ramach umowy 928/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności e-mail: rektorat@kpsw.edu.pl , tel. 52 365 84 27 lub +48 510 993 084.

Informacje i kontakt:
www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 365 84 27
e-mail: congress2017@kpsw.edu.pl

W związku z dużym zainteresowaniem wydłużamy termin zgłoszenia do 15 października br.

 


Prof. nadzw. KPSW,
dr Helena Czakowska
Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy


Padre Federico Lombardi, SJ
Przewodniczący “Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Patronat medialny

Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak - Przewodnicząca Kongresu Jeden Świat-Wiele Kultur
Prof. nadzw. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński - Wiceprzewodniczący Kongresu Jeden Świat-Wiele Kultur, m.kucinski@kpsw.edu.pl
Prof. Gheorghe Bichicean -
Rektor Romanian-German University of Sibiu, Rumunia
Prof. Emanuele Bilotti - Dziekan Prawa Universita Europea di Roma, Włochy
Prof. John Chrysoulakis -
Prezydent ASPETE (School of Pedagogical and Technological Education), Grecja
Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta -
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Sławomir Dąbrowa - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. Qian Guoying - Wiceprezydent Zhejiang Wanli University, Chiny
Rev. Prof. Maximilian Heim -
Rektor Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI Heiligenkreuz, Austria
Prof. Maria G. Ioannides -
National Technical University of Athens, Grecja
Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. Zina Karaeva - International University of Kyrgyzstan, Kirgistan
Prof. Emil Kalchev - New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria
Prof. Jerzy Kaszuba - Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Prof. Önder Kutlu - Vice Rektor Selçuk University, Konya, Turcja
Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Krystyna Kwaśniewska - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. Abdylda Inayatovich Musaev- Rektor Bishkek Humanities University im. K.Karasaeva, Kirgistan
Ks. Abp prof. dr hab. Henryk Muszyński - Prymas Polski Senior
Prof. Boris Naimushin - New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria
Prof. Olga Nesterchuk -
Russian State Social University, Moskwa, Rosja
Prof. dr hab. Andrzej Sokala - Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. dr hab. Wojciech Szukalski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Poznań
Prof. dr hab. Galina Tarasenko - National Pedagogical University in Vinnytsya im. M. Kociubińskiego, Ukraina
Prof. dr hab. Burhanettin Uysal -
Karabük University, Turcja
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski -
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Jacek Woźny- Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prof. Teodora Rizova - New Bulgarian Univeristy, Sofia, Bułgaria

Przewodnicząca:

prof. nadzw. KPSW, dr hab. Anna Matuszczak, tel. (+48) 510 248 642

 

Zastępca Przewodniczącej:

dr Przemysław Osóbka, e-mail: congress2017@kpsw.edu.pl,

Członkowie:

 • prof. nadzw. KPSW, dr hab. Sławomir Tecław
 • dr Katarzyna Kamińska
 • dr Marta Chyła
 • dr Marta Czakowska
 • dr inż. Joanna Gęsikowska
 • dr Marta Małecka
 • dr Magdalena Prentka
 • dr Urszula Słupska
 • dr Igor Zduński
 • dr Dariusz Czakowski
 • mgr Michał Czakowski
 • dr Agata Pyrzyńska

tel. kom. (+48) 510 248 642, (+48) 797 328 407
 e-mail: congress2017@kpsw.edu.plAdres do korespondencji:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57,
85-023 Bydgoszcz
(z dopiskiem JEDEN ŚWIAT – WIELE KULTUR)

PATRONAT HONOROWY:

26-27 października 2017 roku

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57

 


I DZIEŃ KONGRESU
:
   VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
„Dialog wielokulturowości i prawda”
26 października 2017 roku

8:30-9:30 – Rejestracja uczestników
9:30-10:00
Inauguracja konferencji  – Auditorium Maximum, Budynek A (III p.)        

 • Prof. KPSW Helena Czakowska, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 • Ks. Biskup dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
 • Andrzej Kobiak, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

Współorganizatorzy

 • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy

10:00-10:40 Wręczenie Tytułu Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej J.E. Księdzu Arcybiskupowi prof. Henrykowi Muszyńskiemu, Prymasowi Seniorowi, członkowi Komitetu Naukowego Konferencji   
10:40-11:30
Sesja plenarna
Przewodniczą: prof. KPSW Alicja Grześkowiak oraz prof. KPSW ks. Mariusz Kuciński

 • Dr Jarosław Gowin, Wicepremier RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rola uniwersytetu w dialogu międzykulturowym opartym na prawdzie
 • Padre Federico Lombardi, SJ, Przewodniczący Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Watykan, Dialog między kulturami w perspektywie nauczania papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka

11:30-12:00 – Briefing prasowy/ Przerwa kawowa
12:00-13:20
Sesja plenarna c.d.

 • Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Prawda gwarancją dialogu międzykulturowego
 • Mufti Tomasz Miśkiewicz, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Wkład społeczności muzułmańskich w dialog społeczno-kulturowy w Polsce
 • Ks. Biskup dr Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Prawda-postprawda we współczesnym świecie

13:20-14:20 – Lunch
14:20-16:00 – Sesja plenarna c.d.

 • Prof. Vaja Vardidze, Rektor Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, Wielokulturowa tożsamość Gruzji
 • Prof. UFV Juan Palao Uceda, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Hiszpania, Immigration in Spain: some economic aspects and cultural facts
 • Ks. prof. Józef Wołczański, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Lwów w okresie międzywojennym jako przykład dialogu międzykulturowego
 • Ks. prof. Kranitz Mihaly, Dziekan Wydziału Teologicznego, Pázmány Péter Catholic University, Węgry, Proclaming and Confessing Jesus Christ Today. The duty of responding throughout the various stages of Interreligious Dialogue
 • Ks. prof. PUG Dariusz Kowalczyk, SJ, Pontifical Gregorian University, Rzym, Cóż to jest prawda? – Ja jestem prawdą. Teologiczne meandry i nadzieje dialogu kultur i religii

16:00-16:20 – Dyskusja

16:20-16:35 – Przerwa kawowa
16:35-18:00 – Sesja plenarna c.d.

 • Ks. prof. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Dialog międzykulturowy a prawda w perspektywie filozoficznej
 • Prof. Witold Kulesza, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Ustalanie prawdy jako cel postępowania sądowego – refleksje historyczne
 • Prof. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Eklektyzm kulturowy jako zagrożenie cywilizacyjne. Multikulturalizm w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI
 • Prof. KPSW Janusz Kutta, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dialog międzykulturowy z perspektywy historii Polski

18:00-18:45 – Dyskusja i podsumowanie I dnia Kongresu JŚWK
18:45 – Uroczysta kolacja

 

Impreza towarszysząca: Wystawa obrazów "Obrazu orientu"

Waldemar Kakareko, Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 


II DZIEŃ KONGRESU

Tematyczne konferencje krajowe
27 października 2017 roku

 

Konferencja krajowa

„Prawo karne w ochronie dziecka”


9.30-10.00
Recepcja
10.00-13.00
Obrady Aula Magna, 214A, II p.
Moderator: prof. KPSW Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. KPSW Alicja Grześkowiak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pojęcie dziecka w prawie karnym
 • Prof. KUL Krzysztof Wiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ochrona życia i zdrowia dziecka w prawie karnym
 • Dr Wiesław Juchacz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, Odpowiedzialność karna rodziców za zaniedbania wychowawcze wobec dziecka (dopuszczenie do demoralizacji)
 • Prof. UMK Tomasz Oczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prawnokarna ochrona bytu materialnego dziecka
 • Dr Sławomir Hypś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ochrona dziecka przed przemocą
 • Dr Jacek Potulski, Uniwersytet Gdański, Przesłuchanie dziecka – kontrowersje
 • Prof. KPSW Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Kierunki i racjonalizacja wzmożonej ochrony dziecka we współczesnym polskim prawie karnym

13.00-14.00 Lunch

 

Konferencja krajowa

„Państwo i Prawo


14.00-16.00
Obrady Aula Magna, 214A, II p.
Moderator: prof. KPSW Krystyna Kwaśniewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. UO Stefan Marek Grochalski, mgr Paweł Szewczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Unia Europejska i Unia Euroazjatycka w kontekście obywatelstwa. Podobieństwa i różnice
 • Dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Problematyka podmiotowości prawnej komitetu wyborczego. Zagadnienia wybrane
 • Dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zjawiska uchodźców klimatycznych
 • Dr Magdalena Micińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Humanitarne standardy pułapek na zwierzęta - prawo i praktyka
 • Mgr Mieczysław Oliwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, Czy jest możliwe oszustwo sądowe?
 • Dr Agata Pyrzyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Krajowe Biuro Wyborcze a zadania nadzorcze PKW w procesie wyborczym
 • Dr Igor Zduński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Długoterminowa umowa o pracę na czas określony - realizacja zasady "swobody umów" czy obejście prawa?
 • Mgr Barbara Tecław, Uniwerystet Gdański, Argumentacja prawnicza i "nowa retoryka" Chaima Perelmana jako "trzecia droga" w teorii i filozofii prawa - między paradygmatem pozytywistycznym a hermeneutyką prawniczą
 • Angelika Mrugowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Rodzina na tle Konstytucji RP; wybrane zagadnienia
 • Mgr Dorota Hass, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Program "Rodzina 500+" instrumentem promującym rodzinę?
 • Dr Izabela Mycko-Katner, Uniwerystet Szczeciński, Udzielenie gwarancji. Wybrane zagadnienia

16.00-16.30 Przerwa kawowa

16:30-18:00 C.d. obrad w panelu „Dylematy współczesnego prawa karnego” - Aula Magna, 214A, II p.
Moderator: dr Igor Zduński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Mgr Krzysztof Oleksy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bezprawne naruszenie swobody głosowania w świetle kodeksu karnego
 • Daniel Olszewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dylematy i kontrowersje wokół kary śmierci w panoramie dziejów
 • Mgr Adam Müller, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Ewolucja penalizacji uprowadzenia małoletnich w polskim prawie karnym w kontekście nowelizacji art. 211 k.k.
 • Mgr Dominik Rosenau, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zmiany wynikające z ustawy o dyscyplinie wojskowej związane ze zmianami regulacji prawnych
 • Mgr Tomasz Kosicki, Uniwersytet Gdański, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle koncepcji rzetelnego procesu
 • Mgr Maciej Iwiński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Odpowiedzialność karna za dezinformację jako forma działań wywiadowczych
 • Mgr Sylwia Soja, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Roszczenia odszkodowawcze za błędy lekarskie związane z legalnym przerywaniem ciąży w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

16:30-18:00 C.d. obrad w ramach panelu „Dylematy współczesnego prawa prywatnego i publicznego” – sala 117 A
Moderator: dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Mgr Marta Kempczyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Odpowiedzialnosć karna sprawcy wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego ucierpiało dziecko poczęte wg art. 177 K.K.
 • Małgorzata Bedryjowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Mediacje w sprawach cywilnych w szczególności w konfliktach na tle prawa pracy
 • Robert Kasperczyk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pozycja ustrojowa cesarza Japonii a pozycja ustrojowa prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Iwona Lewandowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Swoboda umów a niedozwolone postanowienia umowne
 • Andrzej Wencel, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Alimentacja a władza rodzicielska i piecza


Konferencja krajowa

„Europa - matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości”

 

9.30-10.00 Recepcja
10.00-13.00
Obradysala 301A
Moderator: o. prof. KPSW Paweł Warchoł OFM Conv, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa  w Bydgoszczy

 • Ks. prof. Mirosław Mróz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiara i wiedza: konflikt czy komplementarność? Głos Benedykta XVI we współczesnej debacie międzykulturowej i międzyreligijnej
 • Ks. prof. UAM Maciej Olczyk, Prorektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, "Zapominanie o Bogu, a nie Jego wielbienie, rodzi przemoc” Nadzieja dla Europy w świetle przemówień Jana Pawła II i Franciszka w Parlamencie Europejskim
 • Prof. AM Elżbieta Szczurko, Akademia Muzyczna, O powołaniu artysty do służby prawdzie i pięknu
 • Ks. prof. UAM Wojciech Szukalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Argument sperancyjny Objawienia chrześcijańskiego w świetle encykliki Spe Sali Benedykta XVI
 • Prof. KPSW Marek Czachorowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Europa a wolność sumienia
 • Ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pluralizm kulturowy i religijny wyzwaniem dla współczesnego człowieka w nauczaniu Kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI
 • Mgr lic. Jakub J. Woźniak, Niezbywalność prawdy a cnota tolerancji w warunkach dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego

13.00-14.00 Lunch
14.00-16.30 C. d. obrad sala 301A
Moderator:
ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Ks. dr Piotr Olszanowski, Zespół Szkół Katolickich Bydgoszcz, John Henry Newman – ponadczasowa wizja prawdy w zmieniającym się świecie
 • Ks. dr Krzysztof Smykowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki
 • Ks. dr Michał Adamczyk, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Bp. Michała Kozala, Kościół a kryterium prawdy. O Josepha Ratzingera rozumieniu prawdy Objawienia
 • Ks. dr Marcin Chrostowski, Dosłowność czy alegoria? Prawda Biblii w spotkaniu z grecką alegorią filozoficzną
 • Dr Stefan Pastuszewski, Bydgoska Szkoła Wyższa, AKANT, Zaakceptowane przez Europę chrześcijańskie ideały społeczne w polskiej przedsiębiorczości
 • Mgr lic. Marzena Szczepkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dialog wielokulturowy i prawda na tle nowego feminizmu w ujęciu św. Jana Pawła II


Konferencja krajowa

„Humanizm Dialog Tożsamość Kultura. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji”

 

9.00-9.30 Recepcja
9.30-11.30 Sesja I Dialog kultur, dialog w kulturze – sala 112C
Moderator: 
prof. Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Problem obecności i nieobecności kategorii dwoistości w dialogu kulturowym
 • Prof. KSU Arunas Augustinatis, Kazimieras Simonavičius University, Litwa, Management and Ethics of private University in a changing Europe
 • Prof. PL Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL Mariusz Śniadkowski, Politechnika Lubelska, Dialog jako kategoria edukacyjna
 • Prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dyskurs, opór, tożsamość i kultura pedagogiczna. Czyli na jaki temat może milczeć człowiek?
 • Prof. AI Klaudia Węc, Akademia Ignatianum w Krakowie, Radykalność humanistyczna teorii i praktyki edukacyjnej
 • Prof. KPSW Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Sztuka i pedagogika na przykładzie Black Mountain College
 • Prof. Olga Nesterchuk, Russian State Social University, Moskwa, Rosja, Powstanie świadomości politycznej młodzieży rosyjskiej w warunkach zmian politycznych i społecznych
 • Prof. Oleksandra Jankowycz, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina, Idee wychowania miłosierdzia i człowieczeństwa w twórczości Liny Kostenko

11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-13.00 Sesja II O budowaniu kultury pedagogicznej – sala 112C
Moderator: 
prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. KPSW Maria Kuchcińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Uczniowska współpraca szansą społecznego rozwoju dzieci
 • Prof. KJ Krystyna Żuchelkowska, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Prawa dziecka i ich respektowanie w pracy pedagogicznej przedszkola
 • Dr Maria Chodyko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Skąd się biorą mecenasi? O tym jak odbiorca może wpływać na poziom nauki i kultury w ponowoczesności
 • Dr Monika Staszewicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Nieformalne wspólnoty uczące się jako przestrzeń dla edukacji seksualnej dorosłych - w poszukiwaniu nowych obszarów badawczych
 • Dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Budowanie pozytywnego dialogu międzypokoleniowego
 • Dr Justyna Ratkowska-Pasikowska, Uniwersytet Łódzki, Norma seksuologiczna a wychowanie seksualne w domu i w szkole
 • Dr Marta Małecka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Ciało jako element refleksyjnego projektu jednostki. O tworzeniu „ścieżek tożsamości”

13.00-14.00 Lunch
14.00-16.25 Sesja III Niepokoje tożsamości w płynnej rzeczywistości – sala 112C
Moderator: dr Marta Małecka
, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Grzegorz Piekarski, Akademia Pomorska w Słupsku, Shoah. Tożsamość (w) pamięci
 • Evelina Lipskaja, Kazimieras Simonavičius University, Litwa, Aktualizacja międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej andragogów
 • Mgr Małgorzata Modrak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Długowieczność w kulturze tymczasowości
 • Dr Marta Chyła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Refleksyjna (nie)adekwatność
 • Dr Kinga Majchrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, O uczeniu (się) w ujęciu krytyczno-emancypacyjnym w świetle projektu „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci"
 • Mgr Joanna Grochowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Tożsamość moratoryjna, a tożsamość rozproszona – rozedrgania wewnętrzne na ostrzu myśli Jamesa Marcii
 • Dr hab. Julita Orzelska, Uniwersytet Szczeciński, W trosce o tożsamość. Między postawami „człowieka – Ja” oraz „człowieka – nikt” u Edwarda Stachury
 • Tomasz Karpiński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Terapia duszy i droga do samego siebie jako wyraz pedagogiki troski. Rozważania przez pryzmat książki „Lekarz i dusza...” Victora E. Frankla
 • Mgr Magdalena Urlińska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kobiecość uwikłana w płeć - performatywność płci jako czynnik różnicujący i wyznaczający osie organizujące psychospołeczną tożsamość kobiet

16.25-16.40 Przerwa kawowa
16.40-18.00 Sesja IV O wielości przestrzeni badawczych w polskiej humanistyce - sala 112C
Moderator:
dr Marta Chyła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Sławomir Pasikowski, Uniwersytet Łódzki, Różnorodność w przestrzeniach kultury metodologicznej
 • Dr Alicja Szostkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uczenie się w okresie średniej dorosłości w obszarze edukacji nieformalnej - raport z badań
 • Dr Iwona Murawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Współczesny nastolatek – między stereotypem a rzeczywistością
 • Dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pedagogika kreatywna realizowana  w nauce programowania
 • Mgr Przemysław Gorzelak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dyskurs empatyczny w przestrzeni racjonalności
 • Mgr Joanna Szefer, Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Kształcenie istotnej egzystencjalnie postawy wobec tekstu kultury w świetle koncepcji granicy i centrum


Konferencja krajowa

„Edukacja – tożsamość – wrażliwość”

 

9.30-11.30 Sesja I – Inkluzja osób z deficytami do współczesnego świata – sala 117A
Moderator:
dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Marta Sałapata, Akademia Pomorska w Słupsku, Książka bezpieczną wyspą na morzu wzburzonym. O wspieraniu dzieci w sytuacjach trudnych za pomocą literatury
 • Dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Krótka historia życia Gabrysi. Terapia neurofeedback dziecka z autyzmem dziecięcym
 • Dr Hanna Rudomska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Funkcjonowanie społeczne ucznia z zespołem Pradera - Williego w systemie edukacji
 • Dr Joanna Jarmużek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wybrane aspekty wsparcia młodych dorosłych z niepełnosprawnościami.  Perspektywa salutogenetyczna
 • Mgr Joanna Kulisiak-Kaźmierczak, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Swoisty świat osób z rzadkim zespołem FraX
 • Lubosz Amerski, Feldenkrais jako droga do rozwoju układu nerwowego
 • Mgr Joanna Zborowska, mgr Joanna Kuźmińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Tradycyjne podejście do biologii autyzmu
 • Mgr Marta Mieszała, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci u progu edukacji szkolnej
 • Mgr Bożena Czerwińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Zmiany pejoratywnego odbioru uczniów z ASD a inkluzja w edukacji
 • Nikola Czerwińska, uczennica, „Raz dobrze, raz źle”. Dziecięce interpretacje rzeczywistości szkolnej (ASD)

11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-13.00 Sesja II – O kulturze tekstu – sala 117A
Moderator: prof. Lech Witkowski
, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Marek Perlikiewicz, Małe ojczyzny we wspomnieniach niemieckich przesiedleńców utrwalone w filmach dokumentalnych niemieckiej telewizji ARD i ZDF
 • Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, O wartościowaniu w języku i tekście. Narodowy socjalizm a język niemiecki w perspektywie językoznawczej i socjokulturowej
 • Dr Joanna Mstowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, „Idioci” Conrada i „Świętej pamięci Mattia Pascal” Pirandella – ujęcie komparatystyczne

13.00-14.00 Lunch  

Konferencja krajowa

„Współczesne wyzwania ekonomii"

 
9.30-10.00 Recepcja
10.00-13.00
Obrady – sala 312C
Moderator: prof. UEP Bazyli Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Prof. Teodora Rizova, New Bulgarian University, Bułgaria, Intercultural Communication in the Tourism Industry
 • Prof. AUI Andreea Muntean, University Alba Iulia, Rumunia, Applications of Artificial Intelligence in Marketing
 • Dr Dan Topor, University Alba Iulia, Relationship between circular economy and sustainability in the actual global ecological context 
 • Prof. UEP Sebastian Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Development of Polish agriculture – key notes
 • Doc. Jan Polcyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Edukacja jako dobro publiczne; dylematy kwantyfikacji
 • Prof. KPSW Janina Kotlińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, mgr Beata Peek, Luka podatkowa w podatku od towarów i usług w Polsce
 • Prof. KPSW Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Determinanty efektywności technicznej czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych
 • Prof. Andrzej Czyżewski, prof. UEP. Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Na co liczy KOWR w 2017 r.- wydatki budżetowe tworzących go agencji
 • Dr Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Rosyjska ekspansja w Arktyce – kwestie ekonomiczne
 • Dr Wojciech Szymborski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Podstawowe scenariusze procesu integracyjnego Unii Europejskiej do 2025 r.
 • Prof. UEP Bazyli Czyżewski, Dr Marta Guth, prof. UEP Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Determinanty zrównoważenia środowiskowego małych gospodarstw rolnych
 • Prof. Ivan  Boevsky, dr Angel Sarov, New Bulgarian University, Bułgaria, Governance structures of the agricultural co-operatives in Bulgaria – concepts and practices
 • Prof. Kristyan Xadjiev, New Bulgarian University, Bułgaria, Managing high performance virtual teams
 • Кирил Pадев, New Bulgarian University, Bułgaria, Kросс-культурные элементы, управленческие и методологические инструменты для обеспечения интероперабельности железнодорожной системы в европейском союзе

13.00-14.00 Lunch
14.00-16.30 – Cd. obrad – sala 312C
Moderator: prof. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Dr Katarzyna Kamińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Institutions and the cultural aspects of the economy
 • Dr Wiesława Gierańczyk, mgr Marzena Leszczyńska, Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego)
 • Dr Marek Ręklewski, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim
 • Dr Dariusz Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Tendencje zmian na głównych rynkach rolnych w Polsce i UE - zbieżności i rozbieżności
 • Dr Maryla Bieniek-Majka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zastosowanie modelu DuPonta do określenia rentowności kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw
 • Dr Urszula Słupska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwa wirtualne we współczesnej gospodarce
 • Dr Maryla Bieniek-Majka, mgr S. Grajewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Losy zawodowe absolwentów z 2012 roku po trzech latach od ukończenia studiów w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

 


Konferencja krajowa

„Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku"

 

9.30-10.00 Recepcja 
10.00-13.00 Obrady – sala 3C

Moderator: dr inż. Joanna Gęsikowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. Stylianos A. Papazis, prof. Maria G. Ioannides, National Technical University of Athens, Greece, Emerging smart technologies for sustainable energy and internet of things
 • Prof. Maksym Omelianenko, Kijowski Uniwersytet Międzynarodowy, Ukraina, Energooszczędność w budownictwie. Doświadczenie Ukrainy
 • Prof. Aleksander Sokołow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dr Aleksandra Mreła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, The application of type 2 fuzzy relations for learning outcomes verification
 • Dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, Politechnika Poznańska, dr inż. Piotr Wilkoszewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wpływ połączeń podatnych na pracę konstrukcji ramowych
 • Dr inż. Jacek Lamparski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Propozycja zmian siatek jonosferycznych w Systemie Nawigacji Satelitarnej BeiDo
 • Dr inż. Jolanta Błędzka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dr inż. Jan Gadomski, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Trwałość sieci pomiarowych w długookresowych pomiarach przemieszczeń
 • Dr inż. Lucyna Korona, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dr inż. Jolanta Harasymiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, mgr inż. Agnieszka Łabędzka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Aspekt technologiczny w procedurze oceny ekologicznej. Na przykładzie wybranego budynku użyteczności publicznej
 • Dr inż. Lucyna Korona, inż. Mateusz Grubczyński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Błędy i nieprawidłowości w procesie produkcyjnym prefabrykowanych płyt ściennych

13.00-14.00 Lunch

14.00-16.30 C. d. obrad sala 3C

 • Dr inż. Romuald Kromplewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pociągi dużych prędkości
 • Dr inż. Agnieszka Derezińska, mgr inż. Andrzej Rutz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zastosowanie termowizji w określaniu stopnia zawilgocenia ścian budynków
 • Dr Adriana Wawrzyniak, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Uniwersytet Jagielloński, Synchrotron Solaris a Nowoczesne Źródło Światła dla Polskiej Nauki

 

Uwaga! Po każdym panelu przewidziana jest dyskusja i podsumowanie.

Imprezy towarzyszące:

 • 9.00-13.00 Warsztaty "Wielokulturowość w rękodziele artystycznym", prowadzenie: Jolanta Surma
  i Kamila Dominikowska, studentki Kujawsko -Pomorskiej Szkoły Wyższej,  Pedagogika
 • 11:00-12:00 (I tura) Symulacja rozprawy sądowej – „Proces Generała Augusta Fieldorfa-Nila”  (przygotowany przez Klinikę Prawa studentów KPSW), sala rozpraw, bud. C
 • 12:00-13:00 (II tura) Symulacja rozprawy sądowej – „Proces Generała Augusta Fieldorfa-Nila”  (przygotowany przez Klinikę Prawa studentów KPSW), sala rozpraw, bud. C
 • MŁODZIEŻOWY FESTIWAL NAUKI
  WARSZTATY JĘZYKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (dr Joanna Mstowska, dr Katarzyna Kukowicz-Żarska oraz studentki filologii angielskiej i filologii germańskiej)
  9.00  -  "I can smell a rat" - funny English idioms - warsztaty w jęz. angielskim dla dzieci
  9.00  - "Weihnachtsmarkt czyli tradycja jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech" - warsztaty kulturoznawcze dla dzieci
  9.30  - "Pancake races and other unusual traditions" - warsztaty w jęz. angielskim dla dzieci
  9.30  - "Im Labor czyli o świecie probówek i eksperymentów" - warsztaty kulturoznawcze dla dzieci
  10.00 - "Fire of the brain tyres" - warsztaty tłumaczeniowe w jęz. angielskim dla młodzieży
  10.00 - "Im Labor" - warsztaty kulturoznawcze w jęz. niemieckim dla młodzieży
  10.30  - "Weird British and Italian customs"  - warsztaty kulturoznawcze w jęz. angielskim dla młodzieży
  10.30 - "Die Geschichte eines Wettbewerbs, also 'das schwache Geschlecht‘ in Berlin" - warsztaty kulturoznawcze w jęz. niemieckim dla młodzieży
 • 09:00 – 13:00, Zjazd Wydziału Historii, Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego  Uniwersytetu Międzypokoleniowego "Omega" 
 • 09:00 – 12:00, Zjazd Kulturowy Uniwersytetu Dzieci Alfa" i Przedszkolnej Akademii Nauki i Zabawy
  - „Metaforyczne przechadzki w kulturze poematu”, dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW
  - Warsztaty literackie, dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska
 • Poradnictwo w ramach Pracowni Mentoringu Rozwojowego

 


* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie

Do pobrania tutaj.

Uczestnicy zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie. Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji hotelu.
 
 
OBOWIĄZUJĄCE TERMINY:

Zgłoszenie do 15 września br.
Streszczenie prosimy przesyłać na adres congress2017@kpsw.edu.pl (ok. 300 słów w j. polskim i j. angielskim) do 15 września 2017 r. a artykuł do 15 października 2017 r.  
 
 
 
 

 

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA STRESZCZEŃ

Prosimy uczestników o kierowanie się następującymi wskazówkami podczas pisania abstraktów:

 • marginesy – 2.5 cm, interlinia 1.5,
 • czcionka Times New Roman, 12 pkt., tekst wyjustowany obustronnie,
 • tytuł pogrubiony, wersaliki, 14 pkt., wyśrodkowany
 • imię i nazwisko autora pod tytułem, wyśrodkowane, 12 pkt.

Streszczenia do 300 słów w języku polskim lub rosyjskim oraz w języku angielskim prosimy przesyłać najpóźniej do 15 września 2017 roku na adres e-mailowy:congress2017@kpsw.edu.pl

Artykuły - prosimy o przesłanie artykułów najpoźniej do  15 października 2017 roku na adres e-mailowy: congress2017@kpsw.edu.pl

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI PUNKTOWANEJ PO KONFERENCJI KPSW

Przygotowując artykuł należy kierować się poniższymi zasadami:

 1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim, angielskim bądź rosyjskim.
 2. Artykuł powinien zawierać w języku polskim, angielskim i rosyjskim: tytuł, słowa kluczowe, streszczenie.
 3. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały i powinien zawierać: wstęp, część metodyczną, część merytoryczną oraz wnioski lub podsumowanie.Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny być w formie przypisu dolnego i zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miasto i rok wydania oraz strony. W przypisie dolnym czcionka 10pkt, Times New Roman, odstęp pojedynczy, np.J.A.Scholte, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006, s.184.
 4. Jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków
 5. Alfabetyczny wykaz literatury musi zawierać: nazwiska wszystkich autorów, pierwsze litery imion, tytuł publikacji, wydawnictwo lub nazwę czasopisma, miasto wydania, numer woluminu, rok wydania strony, np.:Scholte J.A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006.
 6. Afiliacja autora winna znajdować się przy nazwisku autora wskazna jako pozycja w przypisie dolnym.
 7. Prosimy o przygotowanie referatu za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word), a rysunków w Excelu.
 8. Format strony – marginesy: 2,5 cm. Wielkość liter w tekście – 12 pkt. (Times New Roman), odstęp międzyliniowy (interlinia) półtora. Tytuł: bold+wersaliki 14 pkt. Streszczenie, słowa kluczowe, bibliografia, summary, słowa kluczowe i stopka afiliacyjna 10 pkt.
 9. Klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity).
 10. Wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym.
 11. „Przyklejać/ przytulać” nawiasy i procenty – (por. tab.5), 100%
 12. Zamieszczone rysunki i tabele powinny być wklejone w takiej postaci, by można je było formatować. Pod rysunkami i tabelami powinny znajdować się źródła, np.

Rysunek. 2. Zmiany popytu i dochodów w latach 1990 – 2004 (12 pkt, bold, wyjustowane lewostronnie)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (10 pkt).

Tabela 1. Popyt i dochody w 2002 i 2003 r. (w zł) (12 pkt, bold, wyjustowane lewostronnie)

tabela

Źródło: dane umowne

 

UKŁAD ARTYKUŁU