VII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

VII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Jeden świat-wiele kultur
1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa

 27 października br. po raz siódmy zainaugurowaliśmy Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”. Jest to efekt współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy.

W 2016 roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski. W całym kraju organizowane są liczne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Z tego też względu tematem tegorocznej edycji konferencji jest „1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konferencja jest kontynuacją zainaugurowanych w 2010 r. przez naszą Uczelnię corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w gronie kulturoznawców, ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Otwarcia konferencji dokonała JM Rektor, prof. KPSW, dr Helena Czakowska.
- Pod datą roczną 966 kronikarz zapisał: Mesco baptisatur (Mieszko został ochrzczony). To proste zdanie zawiera doniosłą treść historyczną i aktualną. U schyłku XX stulecia jedna z osób znana z niezwykłej bystrości zapytana – „Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest?” z figlarnym uśmiechem natychmiast odparła: „Oczywiście, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej i NATO!”. Istotnie, nie trudno dostrzec symbiozę tych dwóch poczynań. Polska bowiem legitymuje się do dzisiaj swoim rzymskim katolicyzmem, co ma zapobiegać wszelkiemu kwestionowaniu jej właściwego miejsca pośród krajów Zachodu. Wśród znawców problemu panuje zgoda, że akt dokonany w 966 roku jest po dziś dzień „najważniejszym i najbardziej decydującym posunięciem polityczno-kulturalnym w całej historii Polski” – powiedziała JM Rektor.

Podczas pierwszego dnia konferencji Mons.. Giuseppe A Scotti, I Przewodniczący „Fondazione Vaticana” Joseph Ratzinger – Benedetto XVI uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.
Mons. Giuseppe A. Scotti, Prałat Honorowy Jego Świątobliwości jest nie tylko teologiem i duszpasterzem, ale również znakomitym znawcą problematyki mass mediów. Wiedzę z tego zakresu łączy twórczo z działalnością dziennikarską. W 2007 roku papież Benedykt XVI mianował Mons. Giuseppe A. Scotti’ego Sekretarzem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. W 2010 roku objął  on funkcję Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Od szeregu lat bliskie stosunki łączą Mons. Giuseppe A.  Scotti’ego z województwem kujawsko-pomorskim, Bydgoszczą i uczelniami tego województwa, zwłaszcza z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy.

Swoją obecnością, uczestników konferencji zaszczycił także ks. Biskup dr Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.
- Dziś mamy problem z tożsamością. Człowiek jest istotą, która nie tylko żyje, ale też kieruje swoim życiem poprzez racje i cele. Gdy jeden cel osiągnie, wówczas wyznacza sobie kolejny. Warto zastanowić się gdzie tak pędzi. Konferencja pozwala zastanowić się dokąd zmierzamy. Zastanowić się nad naszą tożsamością – powiedział Biskup.

Dr Andrzej Potoczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał słowa Marszałka Województwa, Piotra Całbeckiego.
- Pragnę podziękować, że za motyw przewodni tegorocznej edycji konferencji obrali Państwo 1050. rocznicę Chrztu Polski i znaczenie tego aktu dla kształtowania naszej tożsamości narodowej. Tematyka obrad wpisuje się bowiem w regionalne obchody ustanowionego decyzją Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Roku Dziedzictwa Chrztu Polski – napisał Marszałek Województwa.

List z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy odczytał Prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta, Przewodniczący konferencji:
- Organizowane od 2010 r. przez Kujawsko-Pomorska Szkołę Wyższą w Bydgoszczy spotkania są wartościową inicjatywą, która służy dialogowi i wymianie myśli na temat zróżnicowania kulturowego współczesnego świata. Przygotowana Konferencja wpisuje się w organizowane w całym kraju wydarzenia poświęcone podniosłej rocznicy chrystianizacji naszego kraju i wpływowi tego historycznego faktu na dzieje naszego narodu i państwa – usłyszeli uczestnicy konferencji.

Podczas sesji plenarnej wykłady wygłosili m.in. Prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor UKW, Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Prof. dr Arunas Augustinatis z Kazimieras Simonavičius University z Litwy, Ks.  Alexey Mitsinskiy MIC, Dyrektor Programu Stypendialno-Edukacyjnego „Step” z Kazachstanu oraz Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.

Wykład zatytułowany „1050-rocznica Chrztu Polski jako dziedzictwo i zobowiązanie” Abp. Prof. dr. hab. Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski Seniora odczytał prof. KPSW, dr. hab. Janusz Kutta.
- Konkretny i praktyczny wniosek, jaki wypływa z dotychczasowych rozważań, sprowadza się do dwóch zasadniczych pytań. W perspektywie indywidualnej: Czy rzeczywiście przeszedłem przez śmierć, którą jest chrzest? Na ile umarł we mnie stary poganin, a żyje nowy, paschalny człowiek, który gotów jest ofiarować swoje życie jako dar dla drugich? W wymiarze społecznym należałoby zapytać: Na ile w życiu publicznym Polacy są jeszcze narodem katolickim? Na ile Chrystus współkształtuje nasze życie w wymiarze społecznym, gospodarczym i politycznym? – napisał Abp. Prof. dr hab. Henryk Muszyński.

Podczas sesji plenarnej mogliśmy też wysuchać m.in. wykładów Prof. dra Arunasa Augustinatisa z Kazimieras Simonavičius University z Litwy, Prof. dra Jose Ignacio Ruiz Rodriguesa, prof. dra Jose Eduardo Franco, dr Beaty Cieszyńskiej z Universidad Alcalá de Henares z Madrytu i Universidade de Lisboa oraz Prof. dra Gianluca Vagnarelliego z University of Macerata z Włoch.

Konferencja stanowi wyraźne zaproszenie wszystkich osób, niezależnie od wyznania, do dyskusji o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, prawnym i ekonomicznym. Wymiana poglądów, naukowy ogląd rzeczywistości i dyskurs akademicki zaplanowane zostały w sesji plenarnej oraz w panelach tematycznych zatytułowanych:
I. Chrzest Polski - źródła nadziei i tożsamości narodowej
II. Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji
III. Tożsamość kulturowa i jej dialogiczne uwikłania
IV. Sztuka edukacji i kultury pedagogicznej
V. Predykcje wokół nauk ekonomicznych z perspektywy historycznej
VI. Badania i rozwój techniki w XXI wieku
VII. Państwo i prawo
VIII. Wybrane aspekty odpowiedzialności prawnej.

Drugi dzień VII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat - wiele kultur” obfitował w liczne wydarzenia skierowane do osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowane atrakcje cieszyły się ogromną popularnością. Licznie przybyli goście brali udział m. in. w symulacji rozprawy sądowej "Proces Generała Augusta Fieldrofa-Nila" (przygotowana przez Klinikę Prawa studentów KPSW), spotkaniu zatytułowanym "Śladami naszych potomków" z potomkami polskich zesłańców.

Szereg interesujących imprez towarzyszących dla szkół średnich i osób zainteresowanych przygotowali pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych. W programie znalazły się takie atrakcje, jak: Manufaktura Młodych, czyli Strefa Działań Młodej Bydgoszczy, V Kujawsko-Pomorski Kongres Młodzieży, zjazd historyczny Uniwersytetu Dzieci "Alfa", Przedszkolna Akademii  Nauki i Zabawy, zjazd Wydziału Historii, Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Miedzypokoleniowego "Omega".

 

 

Informacje i kontakt:
www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 365 84 27
e-mail: congress2017@kpsw.edu.pl