IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu

IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Jeden świat – wiele kultur
„Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego”

7-8 listopada 2013 r.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy w dniach 7-8 listopada 2013 r. po raz czwarty stała się miejscem wymiany poglądów oraz prezentacji badań w gronie przedstawicieli różnych środowisk naukowych i biznesowych. W obradach konferencji z cyklu „Jeden świat-wiele kultur” wzięło udział ponad 100 prelegentów, w tym 20 gości z zagranicy. Tematem przewodnim prowadzonych debat były „Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego”.

Konferencji towarzyszyło podpisanie aktu powołania Międzynarodowego Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych. Inicjatywa ta stwarza możliwość szerokiej współpracy między uczelniami i ich otoczeniem gospodarczym, instytucjonalnym, kulturalnym, sportowym. Na płaszczyźnie uniwersyteckiej znajduje to wyraz w dążeniu do wprowadzenia zunifikowanego programu studiów prowadzonych przez uczelnie partnerskie, których efektem będzie możliwość uzyskania kilku dyplomów.

W ramach panelu ekonomicznego konferencji „Jeden świat-wiele kultur”, odbyło się I Forum Gospodarcze, którego zadaniem było pogłębienie współpracy międzynarodowa w sferze gospodarczej, z wykorzystaniem potencjału uczelni wyższych. I Forum Gospodarcze stanowiło okazję do zaprezentowania osiągnięć i możliwości biznesowych firm z regionu.

W czasie konferencji podpisano także porozumienie pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Kirgistanu im. J. Balasagyna w Kirgistanie i Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, zrodziła się inicjatywa podpisania umowy o utworzeniu Centrum Kultury Polskiej w Kirgistanie z siedzibą w Narodowym Uniwersytecie Kirgistanu oraz Centrum Kultury Kirgistanu z siedzibą w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Intencją stron porozumienia jest zapewnienie możliwości uczenia się i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim i kirgiskim, a także popularyzacja wiedzy o kulturze polskiej i kirgiskiej, historii oraz ich dziedzictwie narodowym i języku.

W uroczystej inauguracji konferencji oraz w jej części plenarnej uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele zagranicznych rządów, posłowie, przedstawiciele władz, duchowieństwa, uczelni oraz instytucji współpracujących z KPSW. Zaproszenie przyjęli, m.in.: Attila Fülöp, Podskretarz Stanu w węgierskim Ministerstwie Zasobów Ludzkich, Monsignore Giuseppe Scotti, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger-Benedykt XVI, Myron Yankiw, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, senator Andrzej Kobiak, Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Edward Hartwich, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o. dr Zdzisław Klafka CScR, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ks. dr hab. Wojciech Szukalski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, o. dr Marek Walkusz CSSp, Rektor Wyższego Misyjnego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy.

W sympozjum uczestniczyli wybitni naukowcy z wielu ośrodków uniwersyteckich m.in. rektorzy i uczeni z Litwy, Grecji, Kirgistanu, Rosji, Rumunii, Turcji, Ukrainy Włoch – prof. Gheorghe Bichicean, Rektor Romanian – German University of Sibiu (Rumunia); prof. Iskender Isamidinov, Rektor Kirgiskiego Narodowego Uniwersytetu im. Balasagyna (Kirgistan); prof. dr Ali Akmaz, Rektor Sirnak University (Turcja); prof. Arunas Augustinaitis, Rektor, Kazimieras Simonavicius University (Litwa); prof. Gianfranco Vento, Guglielmo Marconi University (Włochy); prof. Maria Ioannides, National Technical University of Athens (Grecja); doc. dr Zhanat Dzhamankulov, Kirgiski Narodowy Uniwesytet im. Balasagyna (Kirgisstan); Murat Kalelioglu, Istanbul Aydin University (Turcja); prof. dr hab. Alexander Skiperskikh, Yelets Free University (Rosja); prof. Olga Nesterchuk, Russian State Social University (Rosja); prof. dr hab. Dmytro Luk’yantec, prof. Vladyslava Zavgorodna, Maria Kuntsevych, Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine (Ukraina); prof. dr Mehmet Nuri, Sirnak University (Turcja); Elida K. Nogoibaeva, American University of Central Asia (Kirgistan). W wydarzeniu uczestniczy kadra z ponad 20 polskich uczelni m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Sesję plenarną otworzył Wiceminister Rządu Węgierskiego Pan Attila Fülöp, który wygłosił referat nt. ekonomicznego podejścia do kwestii demograficznych. Gościliśmy także profesora honorowego KPSW Mons. Giuseppe Scottiego, Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedetto XVI. Referat pt. „Potrzeba budowania cywilizacji miłości – w odpowiedzi na grożącą nam cywilizację śmierci” wygłosiła prof. dr hab. Maria Ryś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obrady tematyczne odbywały się w panelach:

I. Religia i kultura wobec zagrożeń współczesnego społeczeństwa.
II. Ekonomiczne i społeczne dylematy gospodarki rynkowej.
III. Współczesność w wymiarze prawnym i administracyjnym.
IV. Cywilizacja techniczna XXI wieku.
V. Przyszłość edukacji w świetle kryzysów współczesnego świata.

Program ramowy konferencji:

Komitet Honorowy:

 1. Mons. Giuseppe A. Scotti – Przewodniczący „Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”
 2. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 3. Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy
 4. Roman Czakowski – Prezydent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Komitet Naukowy:

Przewodniczący – Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy j.kutta@kpsw.edu.pl

Wiceprzewodniczący – Prof. nadzw. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy m.kucinski@kpsw.edu.pl

 1. Prof. Gheorghe Bichicean - Rektor Romanian-German University of Sibiu, Rumunia
 2. Prof. nadzw. KPSW, dr Helena Czakowska – Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 3. Prof. John Chrysoulakis – Prezydent ASPETE (School of Pedagogical and Technological Education), Grecja
 4. Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 5. Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Sławomir Dąbrowa – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 6. Prof. Qian Guoying – Wiceprezydent Zhejiang Wanli University, Chiny
 7. Dr. Maximilian Heim – Abbot of the Stift Heiligenkreuz, Austria
 8. Prof. Iskender Chonmurunovich Isamidinov – Rektor Kyrgyz National University im. J.Balasagyna, Kirgistan
 9. Prof. Maria G. Ioannides – National Technical University of Athens, Grecja
 10. Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 11. Prof. Zina Karaeva – International University of Kyrgyzstan, Kirgistan
 12. Prof. Jerzy Kaszuba – Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 13. Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Maria Kuchcińska – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 14. Prof. Önder Kutlu – Selçuk University, Konya, Turcja
 15. Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Krystyna Kwaśniewska – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 16. Prof. Abdylda Inayatovich Musaev – Rektor Bishkek Humanities University im. K.Karasaeva, Kirgistan
 17. Ks. Abp prof. dr hab. Henryk Muszyński – Prymas Senior
 18. Prof. Boris Naimushin – New Bulgarian University, Sofia, Bułgaria
 19. Prof. Olga Nesterchuk – Russian State Social University, Moskwa, Rosja
 20. Prof. dr hab. Andrzej Sokala – Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 21. Prof. Aleksander Sokołow - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 22. Ks. dr hab. Wojciech Szukalski – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy
 23. Prof. Galina Tarasenko – National Pedagogical University in Vinnytsya im. M. Kociubińskiego, Ukraina
 24. Prof. Burhanettin Uysal - Rektor Karabük University, Turcja

Patroni honorowi:

 1. Arcybiskup Claudio Maria Celi – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
 2. Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej
 4. Prof. nadzw. KPSW, dr Helena Czakowska – Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Patroni medialni:

 1. Radio Vaticana
 2. TVP Bydgoszcz
 3. Polskie Radio PIK
 4. Akademickie Radio Internetowe „Megafon”

Galeria

Filmy: