II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu

Jeden świat – wiele kultur

Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji

27-28 października 2011 r.

Przez dwa dni Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy była miejscem dyskusji na temat wielokulturowości i problemów współczesnego świata. W debatach i naukowych spotkaniach Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat-wiele kultur” wzięli udział przedstawiciele różnych krajów, kultur i religii – reprezentanci 32 uczelni z Polski i z zagranicy.

Konferencja, która odbyła się 27-28 października 2011r była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz prezentacji badań w gronie przedstawicieli kilkudziesięciu krajów. Ponad 100 referentów z 32 polskich i zagranicznych uczelni oraz instytucji przez dwa dni dyskutowało na temat wielokulturowości i problemów współczesnego świata. Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat-wiele kultur”, która w nawiązaniu do 25. rocznicy spotkania przedstawicieli wielu religii w Asyżu, w tym roku zatytułowana była „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji” jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa we współpracy z Fundacją Watykańską: Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Współorganizatorzy tego naukowego przedsięwzięcia to: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Na sympozjum z cyklu „Jeden świat-wiele kultur” zgłosiło się ponad 100 uczestników z kilkunastu zagranicznych ośrodków naukowych oraz wielu polskich uczelni. Byli wśród nich, m.in. naukowcy z Włoch, Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Grecji, Turcji, Kirgistanu, Ukrainy, Łotwy i Szwajcarii. W konferencji wzięła udział kadra z ponad 20 uczelni i ośrodków w kraju, m.in., z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, UMCS w Lublinie, UMK w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Naukowcy mieli doskonałą okazję do wymiany poglądów oraz prezentacji badań w gronie przedstawicieli różnych krajów, kultur i religii. W konferencji wzięło udział wielu reprezentantów różnych dyscyplin naukowych – teologów, politologów, prawników, socjologów, historyków, pedagogów, ekonomistów oraz medioznawców. Obrady konferencyjne odbywały się w zespołach. Pierwszy z nich skupiał się na dialogu kultur, cywilizacji i religii (sekcja I), drugi – zajął się ekonomią i jej społecznym otoczeniem (sekcja II). Kolejna sekcja omawiała zagadnienia związane z porządkiem prawno-społecznym, a problemami współczesnego świata (sekcja III). Naukowcy skupili się także na tematach, jakie wobec wyzwań cywilizacyjnych, stają przed pedagogiką (sekcja IV). W panelu studenckim, młodzież poruszyła zaś problematykę ogólną, związaną z tematem „Jeden świat – wiele kultur” (sekcja V).

W uroczystej inauguracji konferencji oraz w jej części plenarnej uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas posłowie, przedstawiciele władz, duchowieństwa, uczelni oraz instytucji współpracujących z KPSW. Zaproszenie przyjęli, m.in.: Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Monsignore Giuseppe Scotti, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej: Joseph Ratzinger-Benedykt, Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Senior, Biskup Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, senator Andrzej Kobiak, poseł Tomasz Latos, Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Edward Hartwich, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojciech Porzych, Starosta Bydgoski, ks. Lech Rynkiewicz, zastępca dyrektora Radia Watykańskiego w Rzymie, które objęło patronat medialny nad konferencją, prof. dr hab. Salidin Kaldybaev, Rektor Państwowego Uniwersytetu Naryńskiego w Kirgistanie, ks. dr Wojciech Szukalski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, o. dr Marek Walkusz, Rektor Wyższego Misyjnego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Tecław, Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej, prof. Anna Nowak, Prorektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański, Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Galina Tarasenko, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy na Ukrainie, prof. dr hab. Vera Petruk, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Technicznego w Winnicy na Ukrainie, dr Olga Sobko, przedstawiciel Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego na Ukrainie, prof. UKW dr hab. Dariusz Łukasiewicza, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Marek Chamot, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program ramowy konferencji:

Sprawozdanie z konferencji

Komitet Honorowy:

 1. Mons. Giuseppe A. Scotti – Przewodniczący „Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI”
 2. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 3. Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy
 4. Roman Czakowski – Prezydent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Komitet naukowy:

 1. Przewodniczący – Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy/Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań a.czyzewski@kpsw.edu.pl
 2. Wiceprzewodniczący – Ks. dr Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy m.kucinski@kpsw.edu.pl
 3. Prof. John Chrysoulakis – Rektor School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE), Ateny, Grecja
 4. Ks. bp prof. Enrico dal Covolo, S.D.B., Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, Rzym
 5. Prof. Sławomir Dąbrowa – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 6. Prof. Henryk Dolecki – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 7. Ks. prof. Michał Drożdż – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
 8. Prof. Elżbieta Gaweł-Luty – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 9. Prof. Serhij Jurij – Rektor Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, Ukraina
 10. Prof. Albert Kotowski – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy / Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn, Niemcy
 11. Prof. Maria Kuchcińska – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 12. Prof. Danuta Künstler – Langner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 13. Prof. dr. Önder Kutlu – Selçuk University, Konya, Turcja
 14. Ks. abp prof. Henryk J. Muszyński – Gniezno
 15. Ks. prof. Jan Perszon – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 16. Prof. Witold Stankowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 17. Prof. Andrzej Szahaj – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 18. Ks. dr Wojciech Szukalski – Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy
 19. Prof. Aleksander Szwedek – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy/Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,Warszawa
 20. Prof. Galina Tarasenko – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy, Ukraina
 21. Prof. Krzysztof Wilde – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy / Politechnika Gdańska

Patroni Honorowi:

 1. Prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 2. Arcybiskup Claudio Maria Celi – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
 3. Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej

Patroni medialni:

 1. Radio Vaticana
 2. TVP Bydgoszcz
 3. Polskie Radio PIK
 4. Akademickie Radio Internetowe „Megafon”

Galeria:

 

Filmy: