I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu

„Jeden świat – wiele kultur”

18-19 listopada 2010 r., Bydgoszcz

Tematyka konferencji skoncentrowana była wokół następujących problemów:

 1. Religie świata a wielokulturowość
 2. Polityka a dialog międzykulturowy
 3. Stereotypy we wzajemnym postrzeganiu się narodów
 4. Media i opinia publiczna w „globalnej wiosce”
 5. Polityka Unii Europejskiej a wielokulturowość
 6. Światowa ekonomia i kultura gospodarcza w czasach kryzysu
 7. Kultura i sztuka a tożsamość narodowa
 8. Wychowanie i edukacja w świetle różnic kulturowych
 9. Komunikowanie międzykulturowe
 10. Filozofia wobec wielości kultur

W Konferencji uczestniczyło łącznie 150 osób.

 

Program ramowy konferencji:

Komitet naukowy:

 1. Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Szwedek – KPSW / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 2. Wiceprzewodniczący – Ks. dr M. Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 3. Prof. dr S. Calis – Selcuk University Konya, Turcja
 4. Prof. dr hab. A. Czyżewski – KPSW / Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 5. Ks. dr hab. M. Dróżdż – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
 6. Prof. K. Kounenou – ASPETE(Anotati Scholi Pedagogikis Technologikis Ekpedefsis), Grecja
 7. Prof. dr U. Kultaeva – Kirgiski Narodowy Uniwersytet im. Żusupa Balasagyna
 8. Prof. dr hab. B. Luciv – Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny,Ukraina
 9. Prof. dr hab. W. Stankowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 10. Doc. dr A. Vasilyev – Instytut Kulturoznawstwa, Min. Kultury Federacji Rosyjskiej
 11. Prof. dr hab. Z. Witkowski – KPSW / Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 12. Prof. dr I. Zaverukha – Uniwersytet Lwowski, Ukraina
 13. Prof. A. Szahaj, UMK Toruń

Patroni honorowi:

 1. Prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 2. Arcybiskup Claudio Maria Celi – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
 3. Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej
 5. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 6. Konstanty Dombrowicz – Prezydent Bydgoszczy

Patroni medialni:

 1. Radio Vaticana
 2. TVP Bydgoszcz
 3. Polskie Radio PIK
 4. Akademickie Radio Internetowe „Megafon”

Galeria

Filmy: