„W związku z obostrzeniami, o których mowa w rozporządzeniu z  9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.  1758), dotyczącymi między innymi organizacji wydarzeń naukowych, imprez i konferencji,  informujemy,  że konferencja „Jeden świat wiele kultur" odbywać się będzie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej uczestników. Informacja o zasadach bezpieczeństwa, trybie i przebiegu konferencji zostanie podana do wiadomości w ciągu kilku najbliższych dni".  

 

XII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Uniwersytet i jego wartości we współczesnym świecie"

Konferencje w formie zdalnej

Imprezy towarzyszące

  

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

23-24 października 2021 roku,

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  
w ramach którego odbędą się 

XII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna


"Uniwersytet i jego wartości we współczesnym świecie"


KONFERENCJE TEMATYCZNE

Kulturowe i religijne aspekty współczesnych globalnych przemian

Współczesne myślenie o wychowaniu w perspektywie humanistyki

Współczesne problemy prawa (studencka VII edycja)

Współczesna wizja kary kryminalnej

Współczesne wyzwania ekonomii

Osiągnięcia i trendy rozwoju nauk technicznych

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

  

                                                   "Wielcy Polacy w kulturze" - wystawa przygotowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

"Polscy Naukowcy światu" – wystawa

Polacy w Ameryce Południowej” – wystawa

Grafika, rysunek” – wystawa prac Leona Wyczółkowskiego

 

 

              Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w dziewięciu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

 Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. W obradach zawsze bierze udział liczne grono studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji Kongresu będzie „Uniwersytet i jego wartości we współczesnym świecie”. Ta niezwykle istotna problematyka, która w chwili obecnej dotyka prawie każdej strefy funkcjonowania społeczeństwa, domaga się badań i przemyśleń zarówno z wnętrza poszczególnych dyscyplin jak i z perspektyw interdyscyplinarnych. J

 Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej w Wydawnictwie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z listy Mnisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź w czasopismach naukowych.

TERMINARZ ZGŁOSZEŃ DLA PRELEGENTÓW
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 października 2021 roku.

INFORMACJE DODATKOWE
Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchaczy – wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane uprzejmie proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności w drodze mailowej z zaznaczeniem, w których z punktów programu zamierzają uczestniczyć: congress2021@kpsw.edu.pl lub telefonicznie:
523211188 do 20 października 2021 roku.
.  

 

Informacje i kontakt:

www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 365 84 27, 510 993 091

e-mail: congress2021@kpsw.edu.pl

Zapraszamy do dialogu!