XV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa"

Konferencje w formie hybrydowej

Imprezy towarzyszące

  

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

25-26 października 2024 roku,

Akademia Kujawsko-Pomorska,  
w ramach którego odbędą się 

XV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna


"Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa"26 październik 2024 r.KONFERENCJE TEMATYCZNE

Sztuczna inteligencja – rozwój czy zagrożenie

Państwo i prawo

Kulturowe i prawne dziedzictwo państw Europy

Współczesne wyzwania ekonomii

  Artificial Intelligence in the Humanities: Perspectives and Fears

 Wpływ sztucznej inteligencji na nauki inżynieryjno-techniczne

Wielokulturowość w  naukach medycznych- opieka nad pacjentem

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 

              Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w dziewięciu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

 Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. W obradach zawsze bierze udział liczne grono studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji. Tematem przewodnim tegorocznej, czternastej edycji Kongresu będzie „Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa". Ta problematyka domaga się badań i przemyśleń zarówno z wnętrza poszczególnych dyscyplin jak i z perspektyw interdyscyplinarnych.

 Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej w Wydawnictwie Akademii Kujawsko-Pomorskiej z listy Mnisterstwa Edukacji i Nauki bądź w punktowanych, zamieszonych liście MEiN czasopismach naukowych.

TERMINARZ ZGŁOSZEŃ DLA PRELEGENTÓ4
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 16 października 2024 roku.

INFORMACJE DODATKOWE
Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchaczy – wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane uprzejmie proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności w drodze mailowej z zaznaczeniem, w których z punktów programu zamierzają uczestniczyć: congress2024@akp.bydgoszcz.pl lub telefonicznie:
523211188 do 16 października 2024 roku.
.  

PARTNER WYDARZENIA  

                         

 

Informacje i kontakt:

www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 365 84 27, 519 165 730

e-mail: congress2024@akp.bydgoszcz.pl

Zapraszamy do dialogu!