Forum

KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM NAUKI I INNOWACJI
w ramach Kongresu „Jeden świat – wiele kultur” 25 października 2019 r.


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
zaprasza Przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, instytucje finansowe, samorządy, media oraz studentów do aktywnego udziału w Kujawsko-Pomorskim Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się 25 października 2019 r. w murach naszej Uczelni, przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy.
W ramach Forum Przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza będą mieli sposobność do zaprezentowania szerokiej publiczności rezultatów swoich projektów badawczo-rozwojowych oraz planowanych lub już wdrożonych innowacji.  
Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji będzie też okazją do udziału w szeregu dyskusji panelowych z udziałem wielu ciekawych Gości.

PROGRAM
9:30 – Rejestracja uczestników
10:00 – Otwarcie Forum
10:15 – Prezentacja Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
10:30 – Otwarcie ekspozycji „Innowacyjne Kujawsko-Pomorskie”
10:45 – Panel „Nauka i własność intelektualna w Twojej Firmie”
11:30 – Przerwa kawowa / breafing prasowy
11:45 – Panel „Nauka i gospodarka – szanse i zagrożenia dla współpracy”
12:45 – Przerwa kawowa
13:00 – Panel „Oferta kujawsko-pomorskich
instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw”
14:00 – Podsumowanie I dnia Kongresu Jeden Świat-Wiele Kultur
 

Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego na Kujawsko-Pomorskim Forum Nauki i Innowacyjności wystąpią przedstawiciele Brave Seed Fund (BSF) oraz Brave Venture Capital (BVC), którzy od czerwca br. realizują projekt „Wejść Kapitałowych” na terenie naszego województwa przy wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W naszym województwie jest to novum, a sam produkt skierowany jest tylko i wyłącznie do przedsiębiorstw akademickich i projektów o wysokim potencjale innowacyjności.

Tematyka spotkania z przedstawicielami Brave Seed Fund (BSF) oraz Brave Venture Capital (BVC) będzie składała się z 3 części:

  1. Prezentacja BRAVE i warunkach pozyskania inwestora w woj. kujawsko-pomorskim
  2. Inwestor VC – korzyści i wady z posiadania partnera biznesowego
  3. Jak pozyskać inwestora VC – sesja pytań i odpowiedzi.
     

Jesteśmy przekonani, że ta tematyka zainteresuje całą społeczność akademicką Bydgoszczy.
Spotkanie rozpocznie się 25 października 2019 r. o godz. 10:30 w sali 15A (budynek A).

Zapraszamy do udziału w Kujawsko-Pomorskim Forum Nauki i Innowacji.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: congress2019@kpsw.edu.pl

 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
Brave Venture Capital
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

 
Regionalne Centrum Innowacyjności  - Centrum Transferu Technologii 
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
Bydgoski Klaster Przemysłowy
Pracodawcy Pomorza i Kujaw
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Cityspace
PESA Bydgoszcz S.A.
InventionMED S.A.
Govena Lighting S.A.
Optiguard sp. z o. o.
 
Morai Sp. z o. o.
Candellana
 
Vitroflora Sp. z o.o.
 
InventionBio
 Laboratorium Naturella
Heating Sp. z o. o.