25-26 października 2018 roku
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57

 

 

 

I DZIEŃ KONGRESU

25 października 2018

 

Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

"Polska w obliczu 100-lecia niepodległości"

Auditorium Maximum, Budynek A (III p.)

 

8.30-9.45 – Rejestracja uczestników – Budynek B (parter)

9.45-10.00 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” z Miejskiego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy, prowadzenie Izabela Grochowska

10.00-10.45 – Inauguracja konferencji

 • Prof. KPSW Helena Czakowska, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

 • Współorganizatorzy

10.45-12.15 Sesja plenarna

Przewodniczą: prof. KPSW Janusz Kutta, ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński

 • Dr Kornel Morawiecki, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, poseł na Sejm VIII kadencji, Marszałek Senior, Rola Solidarności Walczącej w procesie odzyskania niepodległości

 • Ks. dr Gájer László, Universitá Cattolica Péter Pázmány in Budapest, Nationality, National Identity and the Catholic Church in the 19th Century Europe

 • Dr Anna Lucki, em. pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych we Francji, Sprawa Polski w przeddzień odzyskania niepodległości w Archiwach dyplomatycznych MSZ w Paryżu

12.15-12.45 – Briefing prasowy/przerwa kawowa

12.45-13.30 – Sesja plenarna cd.

 • Prof. UAM Maciej Olczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jan Paweł II świadkiem i nauczycielem patriotyzmu

 • Prof. KPSW Janusz Kutta, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa Bydgoszczy, Powrót Bydgoszczy do Polski Odrodzonej

13.30-14.30 – Lunch

14.30-18.00 – Konferencje krajowe

18.00-18.45 – Podsumowanie I dnia Kongresu JŚWK

19.00 – Uroczysta kolacja


 

Konferencja krajowa 1.

"Kultura i religia w umacnianiu tożsamości narodowej"

14.30-16.00 – Sesja plenarna Auditorium Maximum, Budynek A (III p.)

Moderatorzy: ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński, o. dr hab. Paweł Warchoł O.F.M. Min.

 • Ks. prof. Mirosław Mróz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Tożsamość religijna – tożsamość narodowa. Perspektywa współczesnej filozofii dziejów

 • Dr hab. Elżbieta Szczurko, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Działalność artystyczna Ignacego Jana Paderewskiego w trosce o umacnianie tożsamości narodowej Polaków

 • Prof. UKW Wojciech Jasiakiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, "Niczego tam nie było. Niczego nie było. I dużo umierali". Polscy zesłańcy w Kazachstanie 1936-1938

16.00-18.00 – Sesja panelowa I Auditorium Maximum, Budynek A (III p.)

Moderator: ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński

 • Dr hab. Krystyna Żuchelkowska, Kolegium Jagiellońskie, Toruńska Szkoła Wyższa, Jaka edukacja przedszkolna  jest potrzebna polskiemu społeczeństwu informacyjnemu?
   
 • Dr Reinhold Utri, Uniwersytet Warszawski, Interkulturowość i interreligijność
   
 • Dr Adrian Madej, Uniwersytet Wrocławski, Pojęcie i rola kultury przewodniej w procesie integracji  a kwestia tożsamości narodowej
   
 • Ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Ojczyzna i naród w nauczaniu Stefana Kard. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
   
 • Ks. dr Krzysztof Smykowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Troska o środowisko naturalne przejawem miłości ojczyzny
   
 • Ks. dr Marcin Chrostowski, Miłość do Ojczyzny na kartach Biblii
   
 • Mgr Marzena Szczepkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Maryjna tożsamość narodu polskiego
   
 • Mgr Jakub Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wspólnota kościelna a wspólnota narodowa w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

16.00-18.00 – Sesja panelowa II – Aula Magna (214 A)

Moderator: o. Paweł Warchoł O.F.M. Min.

 • Prof. KPSW Maria Kuchcińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoscy inteligenci i duchowni umacniający tożsamość narodową w dobie zaborów

 • Ks. prof. WSKSiM Józef Dębiński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Udział Kościoła w odbudowie niepodległej Polski

 • Ks. prof. Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Edukacja do dialogu w epoce wielokulturowości i wieloreligijności

 • Dr Stefan Pastuszewski, Bydgoska Szkoła Wyższa, Biskupi gnieźnieńscy przeciw dechrystianizacji Bydgoszczy

 • Dr Kinga Lisowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Niższe seminaria duchowne po 1918 r. – sfera kształtowania tożsamości "MY"

 • Mgr Dominika Liszkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Rola religii w Turcji w kontekście integracji z Unią Europejską 

 • Emilia Tokarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wpływ duchowieństwa rzymskokatolickiego na kształtowanie postaw patriotycznych na przykładzie wybranych sylwetek księży z parafii św. Mikołaja Biskupa w Chełmży 

 • Mgr Justyna Wieczorek, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Rola kultury i religii w umacnianiu tożsamości narodowej społeczności Amiszów

 
 

Konferencja krajowa 2.

"Państwo i prawo"

 

14.30-18.00 – Sesja panelowa I. – sala 117 A

Moderator: dr Agata Pyrzyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof KPSW Marek Czachorowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wolność obywatela a współczesne bioprawo

 • Mgr Marta Łapińska, Uniwersytet Gdański, Problematyka braku zgody na dokonanie obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym. 

 • Mgr Daria Grzelak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Odejście od paternalizmu lekarskiego – prawne aspekty modelu autonomii woli pacjenta w odniesieniu do świadczenia usług medycznych

 • Dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zmiany klimatyczne – wyzwania dla prawa morza

 • Dr Magdalena Micińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Łowiectwo w Federacji Rosyjskiej. Podstawy prawno-organizacyjne

 • Dr Ewa Szuber-Bednarz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Suwerenność jako fundament państwa

 • Dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Udział czynnika społecznego w procesie wyborczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego

 • Dr Agata Pyrzyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Instytucja społecznych obserwatorów wyborów w polskim prawie wyborczym

 • Mgr Michał Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Głosowanie elektroniczne w USA

 • Mgr Krzysztof Oleksy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Rejestr wyborców jako gwarancja równości i bezpośredniości praw wyborczych

 

14.30-18.00 – Sesja panelowa II. - sala 201 A

Moderator: dr Igor Zduński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Henryk Maciejewski (Konsul Honorowy Chorwacji), mgr Filip Maciejewski, Czy istnieje zagrożenie dla niepodległości Rzeczypospolitej?

 • Prof. Andrzej Borodo, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Regulacje prawne w zakresie finansów publicznych a kwestia niezależności finansowej państwa

 • Mgr Justyna Orlikowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Samorząd terytorialny jako element ustroju demokratycznego państwa

 • Mgr Barbara Tecław, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Błędne techniki komunikacyjno-poznawcze w argumentacji prawniczej na tle polskiego procesu cywilnego

 • Mgr Magdalena Chrzanowska, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Prawne możliwości wyegzekwowania zasądzonej kompensaty z tytułu zadośćuczynienia

 • Mgr Robert Kasperczyk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Prezydent Brazylii w świetle Konstytucji Federacyjnej Republiki Brazylii z dnia 5 października 1988 r. a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 • Mgr Tomasz Kosicki, Uniwersytet Gdański, Zwrot kosztów obrony prawomocnie uniewinnionemu w postępowaniu dyscyplinarnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda na przykładzie wybranych grup zawodowych

 • Mgr Małgorzata Bedryjowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Prawne regulacje przy porwaniu statku powietrznego (cywilny a wojskowy)

 • Mgr Agnieszka Nymś-Górna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Challenges of Polish modern prison system

 • Kamila Wenskowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dowód z monitoringu w procesie karnym – uwagi de lege lata

 • Dr Igor Zduński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wybrane aspekty "kredytów frankowych" na tle zasady swobody umów

 
 

Konferencja krajowa 3.

"Współczesne wyzwania ekonomii. Przemiany gospodarcze Polski i świata w ostatnim stuleciu"

 

14.30-18.00 – Obrady – sala 114 A

Moderator: prof. KPSW Roman Sass

 • Prof. KPSW Petro Gudz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Inkluzywny rozwój gospodarki: wyzwania globalizacji i możliwości regionalizacji

 • Dr Agnieszka Wojcik-Czerniawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Pieniądz wirtualny szansą rozwoju gospodarek rozwijających się i pogrążonych w kryzysie

 • Mgr Łukasz Samborski, Uniwersytet Gdański, Specyfika prywatyzacji w Polsce po 1989 roku

 • Lic. Konrad Snopkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Samowystarczalność ekonomiczna Polski 

 • Prof. KPSW Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Efektywność wspierania gospodarstw rolnych w Polsce w ramach programów krajowych oraz mechanizmów WPR 

 • Prof. KPSW Sławomir Tecław, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy

 • Dr Maryla Bieniek-Majka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Przykłady kooperacji zintegrowanych producentów owoców i warzyw

 • Dr Dariusz Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Rynek roślin okopowych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Stan i perspektywy rozwoju

 • Mgr inż. Monika Zająkała, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Przemiany i rozwój polskiego zielarstwa w ostatnim stuleciu

 
 

Konferencja krajowa 4.

"Przedsiębiorczość obywatelska i aktywizacja demokratyczna"

 

15.30-18.00 – Obrady – sala 3 C

Moderator: dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. KPSW Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Jak zbudować "ekosystem" kreatywności – od sztuki do inżynierii – doświadczenia amerykańskie

 • Dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Przedsiębiorczość drogą do kreatywności i pracy zespołowej młodego pokolenia

 • Dr Małgorzata Piasecka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Marzenie, czyli o Sobąopowiadaniu jako wyzwalającym rytuale siebie

 • Dr Aneta Kokot, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Zagrożenia i mechanizm (anty)przemocowy w okresie wczesnoszkolnym

 • Mgr Sylwia Barwińska, Uniwersytet Gdański, Absencja wyborcza w wyborach samorządowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i sposoby jej zmniejszenia

 • Dr Marta Chyła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Aktywizacja demokratyczna w świecie rozedrganych tożsamości

 • Dr Hanna Rudomska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Segregacja integracyjna – integracja segregacyjna – rozważania na temat edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku

 • Dr Marta Małecka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Nauczyciel – refleksyjny praktyk, uczeń – typ twórczy i kreatywny. O doświadczeniach projektu interdyscyplinarnego KU PRZYSZŁOŚCI

 • Dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Neuropsychologia metapoznania: świadomość i tożsamość

 • Prof. KPSW Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, prof. Ludmiła Kondracka, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Metaforyzacja kultury a pedagogika krytyczna

 • Dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, mgr Michał Osowski, Rotterdamse Stichting WORM, The role of art in the contemporary social context: the consciousness of non-linear thinking

 • Dr Grzegorz Piekarski-Reifer, Akademia Pomorska w Słupsku, Chłopcy wyklęci… Zapomniane i przemilczane ofiary nazizmu

 • Dr Alicja Szostkiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Rozwój kompetencji społecznych wśród grup defaworyzowanych. Studium przypadku

 • Dr Kinga Majchrzak-Ptak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Miejsca jako nośniki pamięci w procesie całożyciowej edukacji

 • Dr Błażej Przybylski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Orientacje retrospektywne w narracjach młodzieży. Ujęcie socjopedagogiczne

 
 

Konferencja krajowa 5.

"Pamięć symboliczna a tożsamość narracyjna"

14.30-15.30 – Obrady – sala 112 C

Moderator: prof. KPSW Małgorzata Muszyńska

 • Prof. Lech Witkowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Humanistyka stosowana jako kulturowa szansa dla życia społecznego

 • Prof. Marian Bybluk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Janusz Korczak. W poszukiwaniu drugiej Ojczyzny

 • Prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Przechwytywanie tekstów i powidoki, czyli sztuka tożsamości. (wizualne dialogi ciała z tekstem i przestrzenią)

 • Prof. Marina  Gudz, National Techniсal University in Zaporoze, Jedna rodzina – wiele światów: retrospekcja biograficzna

 • Mgr Joanna Szefer, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Reading at school in context of symbolic memory: traps and hopes

 • Tomasz Karpiński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Żałoba rodziców osób LGBT po stracie potomków oczekiwanych

 • Mgr Przemysław Gorzelak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Mentalizacja jako element budowania tożsamości narracyjnej

 • Dr Monika Kamper-Kubańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Ocalić od zapomnienia – pedagogika miejsc pamięci jako historyczna przestrzeń myślenia symbolicznego

 • Dr Monika Staszewicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Konstruowanie cielesności i seksualności – tożsamość narracyjna kobiet w okresie średniej dorosłości

 
 

Konferencja krajowa 6.

"Aspekty rozwoju techniki we współczesnym świecie"

14.30-18.00 – Obrady – sala 312 C

Moderator: dr inż. Joanna Gęsikowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. Andrzej Yatsko, Politechnika Koszalińska, Optimal control of railway vehicles on a non-smooth surface profile

 • Dr Aleksandra Mreła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Application of fuzzy aggregation norms for testing learning outcomes acquirement

 • Dr Virginia-Anastasia Fournari i Efstathia Ntrouva, The "Industrial Revolution of Data" and Social sciences in national university

 • Dr Teodora Rizova, New Bulgarian University, Technologies in the system of electronic and distance learning – The new educational paradigm for the 21st century

 • Mgr Dzmitry Boichanka, European Humanities University, Industry 4.0: the welfare state without capitalism

 • Dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Konektywizm  w e-learningu – kilka uwag

 • Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, Politechnika Lubelska, Budownictwo pasywne drogą do rozwoju zrównoważonego oraz ekologii integralnej

 • Dr inż. Agnieszka Derezińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, mgr. inż. Andrzej Rutz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Istota audytu energetycznego przedsiębiorstw

 • Dr inż. Lucyna Korona, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, inż. Łukasz Kuntowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Problematyka projektowania przebudowy dróg gminnych w Żninie

 • Dr inż. Lucyna Korona, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Przygotowanie do realizacji inwestycji wiatrowej z uwzględnieniem  wymogów ochrony środowiska

 • Dr inż. Romuald Kromplewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Systemy i urządzenia bezpieczeństwa ruchu pociągów

 • Dr inż. Jacek Lamparski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Badanie dokładności wyznaczenia wysokości normalnych z pomocą pomiarów GNSS

 • Prof. M.W. Omelianenko, D. W. Isajenko, Kijowski Uniwersytet Międzynarodowy, Wybrane aspekty formowania systemu regulowania technicznego w budownictwie na Ukrainie

 
 

Konferencja krajowa 7.

"W poszukiwaniu ...". Filologiczna studencka konferencja naukowa

14.30-15.30 – Sesja plenarna – sala 210 A

Moderator: dr Joanna Mstowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, Atenuem – Szkoła Wyższa w Gdańsku, W poszukiwaniu mocy słowa i siły wyrazu. Pragmalingwistyczne rozważania nad językiem narodowego socjalizmu w Niemczech

 • Mgr Arkadiusz Janczyło, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, W poszukiwaniu mechanizmów manipulacji wizerunkiem w tłumaczeniu przemówienia osoby publicznej – studium przypadku

 • Dr Joanna Mstowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Poszukiwanie przestrzeni intymnej w Lordzie Jimie Josepha Conrada

 

15.30-18.00 – Sesja panelowa – sala 210 A

 • Lic. Paweł Błoński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, W poszukiwaniu nowego spojrzenia na dwujęzyczność

 • Lic. Jędrzej Folcik, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Szukając nadziei w płynnym świecie

 • Lic. Kinga Mądraszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, W poszukiwaniu początków francuskiej powieści azylarnej 

 • Mgr Kamila Glamowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Mgr Monika Noskoau, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Poszukiwanie efektywnych rozwiązań w pracy z dzieckiem dyslektycznym

 • Dr Krzysztof Kirkiłło-Stacewicz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy / Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, W poszukiwaniu skutecznych metod nauki języka obcego

 • Mgr Agnieszka Piaseczna, Uniwersytet Kazmierza Wielkiego w Bydgoszczy /  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Proces ekonomizacji języka angielskiego i socjolekty korporacyjne – poszukiwanie podobieństw

 


 

II DZIEŃ KONGRESU

26 października 2018 r.

 

Konferencja krajowa 8.

"Ochrona Rzeczypospolitej Polskiej przez prawo karne na tle stulecia niepodległości"

 

10.00-12.30 – Obrady – sala  318 B

Moderator: prof. KPSW Igor Zgoliński

 • Prof. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Rzeszowska Szkoła Wyższa, Ochrona Rzeczypospolitej w świetle polskich Konstytucji

 • Prof. KPSW Alicja Grześkowiak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Podstawy aksjologiczne prawnokarnej ochrony Rzeczypospolitej Polskiej w stuletnim zbliżeniu

 • Prof. RSW Czesław P. Kłak, Rzeszowska Szkoła Wyższa, Prawnokarna ochrona dobrego imienia i godności Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej w świetle polskich kodyfikacji karnych

 • Dr hab. Marcin Warchoł, Uniwersytet Warszawski, Prawnokarna ochrona godności i dobrego imienia Narodu oraz Państwa Polskiego na tle ostatnich zmian dokonanych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dr Anna Dziergawka, Prawnokarna ochrona ustroju konstytucyjnego RP

 • Prof. UMK Jerzy Lachowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ochrona prawnokarna  istnienia i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP

 • Prof. KUL Krzysztof Wiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Prawnokarna ochrona Prezydenta RP 

 • Dr Wiesław Juchacz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, Przestępstwo szpiegostwa na szkodę RP

 

 
 

Imprezy towarzyszące

"Manufaktura Młodych"

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych, Budynek C

9.00-11.00 – Warsztaty - s.212 C

9.00 – Trening kompetencji interpersonalnych – asertywność (dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

9.30 – Trening kompetencji interpersonalnych – umiejętności komunikacyjne, nawiązywanie kontaktu (dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

10.00 – Dwie strony medalu – manifestacje i manifesty – warsztat filozoficzny dla przypadkowego przechodnia (prof. KPSW Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

10.30 – Zmysły... czy wszystkie da się zastąpić? (dr Hanna Rudomska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

11.00-13.00 – Wykłady dla młodzieży - s.212 C

11.00 – Pedagogika medialna – wykład dla młodzież (dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

11.30 – Cindy Sherman artystka kameleon. I co Ty – Odbiorco – zrobisz z tym doświadczeniem? (prof. KPSW Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

12.00 – KULTURA czy kultura (dr Marta Chyła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

12.30 – Osoby z niepełnosprawnością – Inni? Czy tacy sami? (dr Hanna Rudomska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

9.00 – Zjazd Uniwersytetu Dzieci Alfa,  s.210 C, s. 304 C, s. 310 C Przedsiębiorczość w życiu dziecka (prof. KPSW Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

10.00 – Poradnictwo w ramach Pracowni Mentoringu Rozwojowego, s. 202 C (dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dr Marta Małecka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa

"Dumni z Polski. Polskie drogi do Niepodległości 1918-1920”,

przygotowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu – Budynek A, III pietro.

 *Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
 

 

Firmy towarzyszące: