PATRONAT HONOROWY:

26-27 października 2017 roku

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57

 


I DZIEŃ KONGRESU
:
   VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
„Dialog wielokulturowości i prawda”
26 października 2017 roku

8:30-9:30 – Rejestracja uczestników
9:30-10:00
Inauguracja konferencji  – Auditorium Maximum, Budynek A (III p.)        

 • Prof. KPSW Helena Czakowska, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 • Ks. Biskup dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
 • Andrzej Kobiak, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

Współorganizatorzy

 • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy

10:00-10:40 Wręczenie Tytułu Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej J.E. Księdzu Arcybiskupowi prof. Henrykowi Muszyńskiemu, Prymasowi Seniorowi, członkowi Komitetu Naukowego Konferencji   
10:40-11:30
Sesja plenarna
Przewodniczą: prof. KPSW Alicja Grześkowiak oraz prof. KPSW ks. Mariusz Kuciński

 • Dr Jarosław Gowin, Wicepremier RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rola uniwersytetu w dialogu międzykulturowym opartym na prawdzie
 • Padre Federico Lombardi, SJ, Przewodniczący Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Watykan, Dialog między kulturami w perspektywie nauczania papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka

11:30-12:00 – Briefing prasowy/ Przerwa kawowa
12:00-13:20
Sesja plenarna c.d.

 • Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Prawda gwarancją dialogu międzykulturowego
 • Mufti Tomasz Miśkiewicz, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Wkład społeczności muzułmańskich w dialog społeczno-kulturowy w Polsce
 • Ks. Biskup dr Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Prawda-postprawda we współczesnym świecie

13:20-14:20 – Lunch
14:20-16:00 – Sesja plenarna c.d.

 • Prof. Vaja Vardidze, Rektor Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, Wielokulturowa tożsamość Gruzji
 • Prof. UFV Juan Palao Uceda, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Hiszpania, Immigration in Spain: some economic aspects and cultural facts
 • Ks. prof. Józef Wołczański, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Lwów w okresie międzywojennym jako przykład dialogu międzykulturowego
 • Ks. prof. Kranitz Mihaly, Dziekan Wydziału Teologicznego, Pázmány Péter Catholic University, Węgry, Proclaming and Confessing Jesus Christ Today. The duty of responding throughout the various stages of Interreligious Dialogue
 • Ks. prof. PUG Dariusz Kowalczyk, SJ, Pontifical Gregorian University, Rzym, Cóż to jest prawda? – Ja jestem prawdą. Teologiczne meandry i nadzieje dialogu kultur i religii

16:00-16:20 – Dyskusja

16:20-16:35 – Przerwa kawowa
16:35-18:00 – Sesja plenarna c.d.

 • Ks. prof. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Dialog międzykulturowy a prawda w perspektywie filozoficznej
 • Prof. Witold Kulesza, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Ustalanie prawdy jako cel postępowania sądowego – refleksje historyczne
 • Prof. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Eklektyzm kulturowy jako zagrożenie cywilizacyjne. Multikulturalizm w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI
 • Prof. KPSW Janusz Kutta, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dialog międzykulturowy z perspektywy historii Polski

18:00-18:45 – Dyskusja i podsumowanie I dnia Kongresu JŚWK
18:45 – Uroczysta kolacja

 

Impreza towarszysząca: Wystawa obrazów "Obrazu orientu"

Waldemar Kakareko, Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 


II DZIEŃ KONGRESU

Tematyczne konferencje krajowe
27 października 2017 roku

 

Konferencja krajowa

„Prawo karne w ochronie dziecka”


9.30-10.00
Recepcja
10.00-13.00
Obrady Aula Magna, 214A, II p.
Moderator: prof. KPSW Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. KPSW Alicja Grześkowiak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pojęcie dziecka w prawie karnym
 • Prof. KUL Krzysztof Wiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ochrona życia i zdrowia dziecka w prawie karnym
 • Dr Wiesław Juchacz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, Odpowiedzialność karna rodziców za zaniedbania wychowawcze wobec dziecka (dopuszczenie do demoralizacji)
 • Prof. UMK Tomasz Oczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prawnokarna ochrona bytu materialnego dziecka
 • Dr Sławomir Hypś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ochrona dziecka przed przemocą
 • Dr Jacek Potulski, Uniwersytet Gdański, Przesłuchanie dziecka – kontrowersje
 • Prof. KPSW Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Kierunki i racjonalizacja wzmożonej ochrony dziecka we współczesnym polskim prawie karnym

13.00-14.00 Lunch

 

Konferencja krajowa

„Państwo i Prawo


14.00-16.00
Obrady Aula Magna, 214A, II p.
Moderator: prof. KPSW Krystyna Kwaśniewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. UO Stefan Marek Grochalski, mgr Paweł Szewczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Unia Europejska i Unia Euroazjatycka w kontekście obywatelstwa. Podobieństwa i różnice
 • Dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Problematyka podmiotowości prawnej komitetu wyborczego. Zagadnienia wybrane
 • Dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zjawiska uchodźców klimatycznych
 • Dr Magdalena Micińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Humanitarne standardy pułapek na zwierzęta - prawo i praktyka
 • Mgr Mieczysław Oliwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, Czy jest możliwe oszustwo sądowe?
 • Dr Agata Pyrzyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Krajowe Biuro Wyborcze a zadania nadzorcze PKW w procesie wyborczym
 • Dr Igor Zduński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Długoterminowa umowa o pracę na czas określony - realizacja zasady "swobody umów" czy obejście prawa?
 • Mgr Barbara Tecław, Uniwerystet Gdański, Argumentacja prawnicza i "nowa retoryka" Chaima Perelmana jako "trzecia droga" w teorii i filozofii prawa - między paradygmatem pozytywistycznym a hermeneutyką prawniczą
 • Angelika Mrugowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Rodzina na tle Konstytucji RP; wybrane zagadnienia
 • Mgr Dorota Hass, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Program "Rodzina 500+" instrumentem promującym rodzinę?
 • Dr Izabela Mycko-Katner, Uniwerystet Szczeciński, Udzielenie gwarancji. Wybrane zagadnienia

16.00-16.30 Przerwa kawowa

16:30-18:00 C.d. obrad w panelu „Dylematy współczesnego prawa karnego” - Aula Magna, 214A, II p.
Moderator: dr Igor Zduński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Mgr Krzysztof Oleksy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bezprawne naruszenie swobody głosowania w świetle kodeksu karnego
 • Daniel Olszewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dylematy i kontrowersje wokół kary śmierci w panoramie dziejów
 • Mgr Adam Müller, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Ewolucja penalizacji uprowadzenia małoletnich w polskim prawie karnym w kontekście nowelizacji art. 211 k.k.
 • Mgr Dominik Rosenau, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zmiany wynikające z ustawy o dyscyplinie wojskowej związane ze zmianami regulacji prawnych
 • Mgr Tomasz Kosicki, Uniwersytet Gdański, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle koncepcji rzetelnego procesu
 • Mgr Maciej Iwiński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Odpowiedzialność karna za dezinformację jako forma działań wywiadowczych
 • Mgr Sylwia Soja, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Roszczenia odszkodowawcze za błędy lekarskie związane z legalnym przerywaniem ciąży w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

16:30-18:00 C.d. obrad w ramach panelu „Dylematy współczesnego prawa prywatnego i publicznego” – sala 117 A
Moderator: dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Mgr Marta Kempczyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Odpowiedzialnosć karna sprawcy wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego ucierpiało dziecko poczęte wg art. 177 K.K.
 • Małgorzata Bedryjowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Mediacje w sprawach cywilnych w szczególności w konfliktach na tle prawa pracy
 • Robert Kasperczyk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pozycja ustrojowa cesarza Japonii a pozycja ustrojowa prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Iwona Lewandowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Swoboda umów a niedozwolone postanowienia umowne
 • Andrzej Wencel, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Alimentacja a władza rodzicielska i piecza


Konferencja krajowa

„Europa - matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości”

 

9.30-10.00 Recepcja
10.00-13.00
Obradysala 301A
Moderator: o. prof. KPSW Paweł Warchoł OFM Conv, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa  w Bydgoszczy

 • Ks. prof. Mirosław Mróz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiara i wiedza: konflikt czy komplementarność? Głos Benedykta XVI we współczesnej debacie międzykulturowej i międzyreligijnej
 • Ks. prof. UAM Maciej Olczyk, Prorektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, "Zapominanie o Bogu, a nie Jego wielbienie, rodzi przemoc” Nadzieja dla Europy w świetle przemówień Jana Pawła II i Franciszka w Parlamencie Europejskim
 • Prof. AM Elżbieta Szczurko, Akademia Muzyczna, O powołaniu artysty do służby prawdzie i pięknu
 • Ks. prof. UAM Wojciech Szukalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Argument sperancyjny Objawienia chrześcijańskiego w świetle encykliki Spe Sali Benedykta XVI
 • Prof. KPSW Marek Czachorowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Europa a wolność sumienia
 • Ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pluralizm kulturowy i religijny wyzwaniem dla współczesnego człowieka w nauczaniu Kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI
 • Mgr lic. Jakub J. Woźniak, Niezbywalność prawdy a cnota tolerancji w warunkach dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego

13.00-14.00 Lunch
14.00-16.30 C. d. obrad sala 301A
Moderator:
ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Ks. dr Piotr Olszanowski, Zespół Szkół Katolickich Bydgoszcz, John Henry Newman – ponadczasowa wizja prawdy w zmieniającym się świecie
 • Ks. dr Krzysztof Smykowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki
 • Ks. dr Michał Adamczyk, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Bp. Michała Kozala, Kościół a kryterium prawdy. O Josepha Ratzingera rozumieniu prawdy Objawienia
 • Ks. dr Marcin Chrostowski, Dosłowność czy alegoria? Prawda Biblii w spotkaniu z grecką alegorią filozoficzną
 • Dr Stefan Pastuszewski, Bydgoska Szkoła Wyższa, AKANT, Zaakceptowane przez Europę chrześcijańskie ideały społeczne w polskiej przedsiębiorczości
 • Mgr lic. Marzena Szczepkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dialog wielokulturowy i prawda na tle nowego feminizmu w ujęciu św. Jana Pawła II


Konferencja krajowa

„Humanizm Dialog Tożsamość Kultura. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji”

 

9.00-9.30 Recepcja
9.30-11.30 Sesja I Dialog kultur, dialog w kulturze – sala 112C
Moderator: 
prof. Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Problem obecności i nieobecności kategorii dwoistości w dialogu kulturowym
 • Prof. KSU Arunas Augustinatis, Kazimieras Simonavičius University, Litwa, Management and Ethics of private University in a changing Europe
 • Prof. PL Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL Mariusz Śniadkowski, Politechnika Lubelska, Dialog jako kategoria edukacyjna
 • Prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dyskurs, opór, tożsamość i kultura pedagogiczna. Czyli na jaki temat może milczeć człowiek?
 • Prof. AI Klaudia Węc, Akademia Ignatianum w Krakowie, Radykalność humanistyczna teorii i praktyki edukacyjnej
 • Prof. KPSW Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Sztuka i pedagogika na przykładzie Black Mountain College
 • Prof. Olga Nesterchuk, Russian State Social University, Moskwa, Rosja, Powstanie świadomości politycznej młodzieży rosyjskiej w warunkach zmian politycznych i społecznych
 • Prof. Oleksandra Jankowycz, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina, Idee wychowania miłosierdzia i człowieczeństwa w twórczości Liny Kostenko

11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-13.00 Sesja II O budowaniu kultury pedagogicznej – sala 112C
Moderator: 
prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. KPSW Maria Kuchcińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Uczniowska współpraca szansą społecznego rozwoju dzieci
 • Prof. KJ Krystyna Żuchelkowska, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Prawa dziecka i ich respektowanie w pracy pedagogicznej przedszkola
 • Dr Maria Chodyko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Skąd się biorą mecenasi? O tym jak odbiorca może wpływać na poziom nauki i kultury w ponowoczesności
 • Dr Monika Staszewicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Nieformalne wspólnoty uczące się jako przestrzeń dla edukacji seksualnej dorosłych - w poszukiwaniu nowych obszarów badawczych
 • Dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Budowanie pozytywnego dialogu międzypokoleniowego
 • Dr Justyna Ratkowska-Pasikowska, Uniwersytet Łódzki, Norma seksuologiczna a wychowanie seksualne w domu i w szkole
 • Dr Marta Małecka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Ciało jako element refleksyjnego projektu jednostki. O tworzeniu „ścieżek tożsamości”

13.00-14.00 Lunch
14.00-16.25 Sesja III Niepokoje tożsamości w płynnej rzeczywistości – sala 112C
Moderator: dr Marta Małecka
, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Grzegorz Piekarski, Akademia Pomorska w Słupsku, Shoah. Tożsamość (w) pamięci
 • Evelina Lipskaja, Kazimieras Simonavičius University, Litwa, Aktualizacja międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej andragogów
 • Mgr Małgorzata Modrak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Długowieczność w kulturze tymczasowości
 • Dr Marta Chyła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Refleksyjna (nie)adekwatność
 • Dr Kinga Majchrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, O uczeniu (się) w ujęciu krytyczno-emancypacyjnym w świetle projektu „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci"
 • Mgr Joanna Grochowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Tożsamość moratoryjna, a tożsamość rozproszona – rozedrgania wewnętrzne na ostrzu myśli Jamesa Marcii
 • Dr hab. Julita Orzelska, Uniwersytet Szczeciński, W trosce o tożsamość. Między postawami „człowieka – Ja” oraz „człowieka – nikt” u Edwarda Stachury
 • Tomasz Karpiński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Terapia duszy i droga do samego siebie jako wyraz pedagogiki troski. Rozważania przez pryzmat książki „Lekarz i dusza...” Victora E. Frankla
 • Mgr Magdalena Urlińska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kobiecość uwikłana w płeć - performatywność płci jako czynnik różnicujący i wyznaczający osie organizujące psychospołeczną tożsamość kobiet

16.25-16.40 Przerwa kawowa
16.40-18.00 Sesja IV O wielości przestrzeni badawczych w polskiej humanistyce - sala 112C
Moderator:
dr Marta Chyła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Sławomir Pasikowski, Uniwersytet Łódzki, Różnorodność w przestrzeniach kultury metodologicznej
 • Dr Alicja Szostkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uczenie się w okresie średniej dorosłości w obszarze edukacji nieformalnej - raport z badań
 • Dr Iwona Murawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Współczesny nastolatek – między stereotypem a rzeczywistością
 • Dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pedagogika kreatywna realizowana  w nauce programowania
 • Mgr Przemysław Gorzelak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dyskurs empatyczny w przestrzeni racjonalności
 • Mgr Joanna Szefer, Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Kształcenie istotnej egzystencjalnie postawy wobec tekstu kultury w świetle koncepcji granicy i centrum


Konferencja krajowa

„Edukacja – tożsamość – wrażliwość”

 

9.30-11.30 Sesja I – Inkluzja osób z deficytami do współczesnego świata – sala 117A
Moderator:
dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Marta Sałapata, Akademia Pomorska w Słupsku, Książka bezpieczną wyspą na morzu wzburzonym. O wspieraniu dzieci w sytuacjach trudnych za pomocą literatury
 • Dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Krótka historia życia Gabrysi. Terapia neurofeedback dziecka z autyzmem dziecięcym
 • Dr Hanna Rudomska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Funkcjonowanie społeczne ucznia z zespołem Pradera - Williego w systemie edukacji
 • Dr Joanna Jarmużek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wybrane aspekty wsparcia młodych dorosłych z niepełnosprawnościami.  Perspektywa salutogenetyczna
 • Mgr Joanna Kulisiak-Kaźmierczak, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Swoisty świat osób z rzadkim zespołem FraX
 • Lubosz Amerski, Feldenkrais jako droga do rozwoju układu nerwowego
 • Mgr Joanna Zborowska, mgr Joanna Kuźmińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Tradycyjne podejście do biologii autyzmu
 • Mgr Marta Mieszała, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci u progu edukacji szkolnej
 • Mgr Bożena Czerwińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Zmiany pejoratywnego odbioru uczniów z ASD a inkluzja w edukacji
 • Nikola Czerwińska, uczennica, „Raz dobrze, raz źle”. Dziecięce interpretacje rzeczywistości szkolnej (ASD)

11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-13.00 Sesja II – O kulturze tekstu – sala 117A
Moderator: prof. Lech Witkowski
, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Dr Marek Perlikiewicz, Małe ojczyzny we wspomnieniach niemieckich przesiedleńców utrwalone w filmach dokumentalnych niemieckiej telewizji ARD i ZDF
 • Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, O wartościowaniu w języku i tekście. Narodowy socjalizm a język niemiecki w perspektywie językoznawczej i socjokulturowej
 • Dr Joanna Mstowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, „Idioci” Conrada i „Świętej pamięci Mattia Pascal” Pirandella – ujęcie komparatystyczne

13.00-14.00 Lunch  

Konferencja krajowa

„Współczesne wyzwania ekonomii"

 
9.30-10.00 Recepcja
10.00-13.00
Obrady – sala 312C
Moderator: prof. UEP Bazyli Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Prof. Teodora Rizova, New Bulgarian University, Bułgaria, Intercultural Communication in the Tourism Industry
 • Prof. AUI Andreea Muntean, University Alba Iulia, Rumunia, Applications of Artificial Intelligence in Marketing
 • Dr Dan Topor, University Alba Iulia, Relationship between circular economy and sustainability in the actual global ecological context 
 • Prof. UEP Sebastian Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Development of Polish agriculture – key notes
 • Doc. Jan Polcyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Edukacja jako dobro publiczne; dylematy kwantyfikacji
 • Prof. KPSW Janina Kotlińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, mgr Beata Peek, Luka podatkowa w podatku od towarów i usług w Polsce
 • Prof. KPSW Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Determinanty efektywności technicznej czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych
 • Prof. Andrzej Czyżewski, prof. UEP. Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Na co liczy KOWR w 2017 r.- wydatki budżetowe tworzących go agencji
 • Dr Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Rosyjska ekspansja w Arktyce – kwestie ekonomiczne
 • Dr Wojciech Szymborski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Podstawowe scenariusze procesu integracyjnego Unii Europejskiej do 2025 r.
 • Prof. UEP Bazyli Czyżewski, Dr Marta Guth, prof. UEP Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Determinanty zrównoważenia środowiskowego małych gospodarstw rolnych
 • Prof. Ivan  Boevsky, dr Angel Sarov, New Bulgarian University, Bułgaria, Governance structures of the agricultural co-operatives in Bulgaria – concepts and practices
 • Prof. Kristyan Xadjiev, New Bulgarian University, Bułgaria, Managing high performance virtual teams
 • Кирил Pадев, New Bulgarian University, Bułgaria, Kросс-культурные элементы, управленческие и методологические инструменты для обеспечения интероперабельности железнодорожной системы в европейском союзе

13.00-14.00 Lunch
14.00-16.30 – Cd. obrad – sala 312C
Moderator: prof. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Dr Katarzyna Kamińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Institutions and the cultural aspects of the economy
 • Dr Wiesława Gierańczyk, mgr Marzena Leszczyńska, Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego)
 • Dr Marek Ręklewski, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim
 • Dr Dariusz Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Tendencje zmian na głównych rynkach rolnych w Polsce i UE - zbieżności i rozbieżności
 • Dr Maryla Bieniek-Majka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zastosowanie modelu DuPonta do określenia rentowności kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw
 • Dr Urszula Słupska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwa wirtualne we współczesnej gospodarce
 • Dr Maryla Bieniek-Majka, mgr S. Grajewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Losy zawodowe absolwentów z 2012 roku po trzech latach od ukończenia studiów w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

 


Konferencja krajowa

„Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku"

 

9.30-10.00 Recepcja 
10.00-13.00 Obrady – sala 3C

Moderator: dr inż. Joanna Gęsikowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 • Prof. Stylianos A. Papazis, prof. Maria G. Ioannides, National Technical University of Athens, Greece, Emerging smart technologies for sustainable energy and internet of things
 • Prof. Maksym Omelianenko, Kijowski Uniwersytet Międzynarodowy, Ukraina, Energooszczędność w budownictwie. Doświadczenie Ukrainy
 • Prof. Aleksander Sokołow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dr Aleksandra Mreła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, The application of type 2 fuzzy relations for learning outcomes verification
 • Dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, Politechnika Poznańska, dr inż. Piotr Wilkoszewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wpływ połączeń podatnych na pracę konstrukcji ramowych
 • Dr inż. Jacek Lamparski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Propozycja zmian siatek jonosferycznych w Systemie Nawigacji Satelitarnej BeiDo
 • Dr inż. Jolanta Błędzka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dr inż. Jan Gadomski, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Trwałość sieci pomiarowych w długookresowych pomiarach przemieszczeń
 • Dr inż. Lucyna Korona, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dr inż. Jolanta Harasymiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, mgr inż. Agnieszka Łabędzka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Aspekt technologiczny w procedurze oceny ekologicznej. Na przykładzie wybranego budynku użyteczności publicznej
 • Dr inż. Lucyna Korona, inż. Mateusz Grubczyński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Błędy i nieprawidłowości w procesie produkcyjnym prefabrykowanych płyt ściennych

13.00-14.00 Lunch

14.00-16.30 C. d. obrad sala 3C

 • Dr inż. Romuald Kromplewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pociągi dużych prędkości
 • Dr inż. Agnieszka Derezińska, mgr inż. Andrzej Rutz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zastosowanie termowizji w określaniu stopnia zawilgocenia ścian budynków
 • Dr Adriana Wawrzyniak, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Uniwersytet Jagielloński, Synchrotron Solaris a Nowoczesne Źródło Światła dla Polskiej Nauki

 

Uwaga! Po każdym panelu przewidziana jest dyskusja i podsumowanie.

Imprezy towarzyszące:

 • 9.00-13.00 Warsztaty "Wielokulturowość w rękodziele artystycznym", prowadzenie: Jolanta Surma
  i Kamila Dominikowska, studentki Kujawsko -Pomorskiej Szkoły Wyższej,  Pedagogika
 • 11:00-12:00 (I tura) Symulacja rozprawy sądowej – „Proces Generała Augusta Fieldorfa-Nila”  (przygotowany przez Klinikę Prawa studentów KPSW), sala rozpraw, bud. C
 • 12:00-13:00 (II tura) Symulacja rozprawy sądowej – „Proces Generała Augusta Fieldorfa-Nila”  (przygotowany przez Klinikę Prawa studentów KPSW), sala rozpraw, bud. C
 • MŁODZIEŻOWY FESTIWAL NAUKI
  WARSZTATY JĘZYKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (dr Joanna Mstowska, dr Katarzyna Kukowicz-Żarska oraz studentki filologii angielskiej i filologii germańskiej)
  9.00  -  "I can smell a rat" - funny English idioms - warsztaty w jęz. angielskim dla dzieci
  9.00  - "Weihnachtsmarkt czyli tradycja jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech" - warsztaty kulturoznawcze dla dzieci
  9.30  - "Pancake races and other unusual traditions" - warsztaty w jęz. angielskim dla dzieci
  9.30  - "Im Labor czyli o świecie probówek i eksperymentów" - warsztaty kulturoznawcze dla dzieci
  10.00 - "Fire of the brain tyres" - warsztaty tłumaczeniowe w jęz. angielskim dla młodzieży
  10.00 - "Im Labor" - warsztaty kulturoznawcze w jęz. niemieckim dla młodzieży
  10.30  - "Weird British and Italian customs"  - warsztaty kulturoznawcze w jęz. angielskim dla młodzieży
  10.30 - "Die Geschichte eines Wettbewerbs, also 'das schwache Geschlecht‘ in Berlin" - warsztaty kulturoznawcze w jęz. niemieckim dla młodzieży
 • 09:00 – 13:00, Zjazd Wydziału Historii, Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego  Uniwersytetu Międzypokoleniowego "Omega" 
 • 09:00 – 12:00, Zjazd Kulturowy Uniwersytetu Dzieci Alfa" i Przedszkolnej Akademii Nauki i Zabawy
  - „Metaforyczne przechadzki w kulturze poematu”, dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW
  - Warsztaty literackie, dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska
 • Poradnictwo w ramach Pracowni Mentoringu Rozwojowego

 


* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie