25-26 października 2018 roku

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57

 


 

PROGRAM RAMOWY
IX Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
"Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”


Konferencje tematyczne:


  • Kultura i religia w umacnianiu tożsamości narodowej
  • Państwo i prawo
  • Współczesne wyzwania ekonomii. Przemiany gospodarcze Polski i świata w ostatnim stuleciu
  • Ochrona Rzeczypospolitej przez prawo karne na tle stulecia niepodległości
  • Przedsiębiorczość obywatelska i aktywizacja demokratyczna
  • Pamięć symboliczna a tożsamość narracyjna
  • Aspekty rozwoju techniki we współczesnym świecie
* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie