Kongres "Jeden świat-wiele kultur" - zadanie finansowane w ramach umowy 928/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, w związku z czym nie będą pobierane opłaty za uczestnictwo.