Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o uiszczenie stosownej opłaty konferencyjnej.

 

Organizatorzy przewidzieli pięć wariantów uczestnictwa:

 

1. Pełny udział z referatem (obejmuje materiały konferencyjne, publikację artykułu, lunch, przerwy kawowe oraz udział w uroczystej kolacji w dniu 26.10.2019 r.) – 350 zł

2. Udział z referatem (obejmuje materiały konferencyjne, publikację artykułu, lunch, przerwy kawowe, bez udziału w uroczystej kolacji w dniu 26.10.2019 r.) – 250 zł

3. Pełny udział bez referatu (obejmuje materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe, udział w uroczystej kolacji w dniu 26.10.2019 r.) – 150 zł

4. Udział bez referatu (obejmuje materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe, bez udziału w uroczystej kolacji w dniu 26.10.2019 r.) – 50 zł

5. Udział nieodpłatny (nie obejmuje materiałów konferencyjnych, lunchu, udziału w uroczystej kolacji)

 

 

Prosimy o dokonanie wpłat na konto Uczelni w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r.

 

Numer rachunku bankowego Uczelni:

81 1240 3493 1111 0010 1683 2492

 

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o dokonanie dopisku: „Kongres2019 – imię i nazwisko Uczestnika”

Aby otrzymać fakturę, w formularzu należy wskazać numer NIP Uczelni.

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwolnienia z opłaty konferencyjnej zaproszonych gości.