Organizing Committee

 

Chairman:

prof. nadzw. KPSW, dr hab. Anna Matuszczak, mobile:  +48 510 248 642

Vice-Chairman:

dr Przemysław Osóbka e-mail: congress2017@kpsw.edu.pl,

Members:

dr Marta Chyła 

dr inż. Joanna Gęsikowska 

dr Marta Małecka 

dr Magdalena Prentka 

dr Urszula Słupska 

dr Marta Czakowska 

mgr Dariusz Czakowski 

mgr Michał Czakowski