II Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji

XI Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Wpływ pandemii na rozwoj społeczno-gospodarczy i kulturę"

 

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

23-24 października 2020 roku,

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  
w ramach którego odbędą się 

XI Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

"Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę"

  

 oraz konferencje tematyczne

 Zagrożenia czy szanse wobec religii i kultury w czasach pandemii

Choroby cywilizacyjne - zakaźne i niezakaźne

Państwo i  prawo współczesne

Koronawirus a gospodarka krajowa

Wielokulturowość jako wyzwanie edukacyjne

Człowiek wobec osiągnięć technicznych

Współczesna wizja kary kryminalnej

Pandemia a rynki rolne

Język, kultura i literatura wobec wyzwań współczesności

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 

23 X 2020 - II Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji

 

              Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w dziewięciu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

 Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. W obradach zawsze bierze udział liczne grono studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji. Tematem przewodnim tegorocznej, jedenastej edycji Kongresu będzie „Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę”. Ta niezwykle istotna problematyka, która w chwili obecnej dotyka prawie każdej strefy funkcjonowania społeczeństwa, domaga się badań i przemyśleń zarówno z wnętrza poszczególnych dyscyplin jak i z perspektyw interdyscyplinarnych. Jesteśmy przekonani, że Kongres wzbogaci naszą wiedzę o skutkach i wpływach pandemii na człowieka w różnych wymiarach jego życia.

 Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej w Wydawnictwie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z listy Mnisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź w czasopismach naukowych.

TERMINARZ ZGŁOSZEŃ DLA PRELEGENTÓW
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 października 2020 roku.

INFORMACJE DODATKOWE
Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchaczy – wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane uprzejmie proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności w drodze mailowej z zaznaczeniem, w których z punktów programu zamierzają uczestniczyć: congress2020@kpsw.edu.pl lub telefonicznie:
523211188 do 20 października 2020 roku.
.  

 

Informacje i kontakt:

www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 365 84 27, 510 993 091

e-mail: congress2020@kpsw.edu.pl

Zapraszamy do dialogu!