Galerie zdjęć z Kongresu "Jeden świat-wiele kultur":

  Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji
  X Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Człowiek i nauka we współczesnym świecie"PATRONAT HONOROWY

 

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

25-26 października 2019 roku,

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  
w ramach którego odbędą się 

X Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

"Człowiek i nauka we współczesnym świecie"

  

 oraz konferencje tematyczne

 Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku

Państwo i prawo

Polskie prawo karne na tle zasad Konstytucji RP

Współczesne wyzwania ekonomii

Dziecko we współczesnym świecie

Człowiek (i) maszyna. Nauki techniczne w służbie człowieka

 

PROGRAM KONGRESU

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 
 

  

      Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w dziewięciu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. W obradach zawsze bierze udział liczne grono studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji. Tematem przewodnim tegorocznej, dziesiątej edycji Kongresu będzie „Człowiek i nauka we współczesnym świecie”. Ta fundamentalna problematyka inspiruje do pogłębionych badań naukowych i przemyśleń. Jesteśmy przekonani, że Kongres wzbogaci naszą wiedzę o człowieku i nauce w różnych wymiarach współczesności.

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej bądź w punktowanych czasopismach naukowych.

TERMINARZ ZGŁOSZEŃ DLA PRELEGENTÓW
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 października 2019 roku.

INFORMACJE DODATKOWE
Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchaczy – wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane uprzejmie proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności w drodze mailowej z zaznaczeniem, w których z punktów programu zamierzają uczestniczyć: congress2019@kpsw.edu.pl lub telefonicznie:
523211188 do 22 października 2019 roku.
.  

 

Informacje i kontakt:

www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 365 84 27, 510 993 091

e-mail: congress2019@kpsw.edu.pl

Zapraszamy do dialogu!