„W związku z obostrzeniami, o których mowa w rozporządzeniu z  9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.  1758), dotyczącymi między innymi organizacji wydarzeń naukowych, imprez i konferencji,  informujemy,  że konferencja „Jeden świat wiele kultur" odbywać się będzie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej uczestników. Informacja o zasadach bezpieczeństwa, trybie i przebiegu konferencji zostanie podana do wiadomości w ciągu kilku najbliższych dni".  

 

XI Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Wpływ pandemii na rozwoj społeczno-gospodarczy i kulturę"

 II Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji

Konferencje w formie zdalnej

  

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

23-24 października 2020 roku,

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  
w ramach którego odbędą się 

XI Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

"Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę" - (konferencja zadalna)


  II Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji

I częśćZagrożenia dla innowacyjności w dobie pandemii SARS-CoV2”

II część - "Choroby cywilizacyjne - zakaźne i niezakaźne"

 oraz konferencje tematyczne

 Zagrożenia czy szanse wobec religii i kultury w czasach pandemii - (konferencja zdalna)

Wielokulturowość jako wyzwanie edukacyjne - (konferencja zdalna)

Współczesna wizja kary kryminalnej - (konferencja przeniesiona na 2021 rok)

Państwo i prawo - (konferencja zdalna)

Koronawirus a gospodarka krajowa - (konferencja zdalna)

Człowiek wobec osiągnięć technicznych - (konferencja zdalna)WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 

 

 

* * *

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację oraz zagrożenie epidemiczne informujemy, że Kongres "Jeden świat - wiele kultur"  odbędzie się w formie zdalnej w zaplanowanym czasie tj. 23-24 października 2020 r.
W piątek 23 października rozpocznie się Międzynarodową Konferencją Interdyscyplinarną  pt. "Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę". W tym dniu odbędzie się również II KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM NAUKI I INNOWACJI.
W tych dniach odbędzie się pięć konferencji tematycznych. Kongresowi towarzyszyć będą wystawy planowane na dzień 24 października.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w formie stacjonarnej oraz w sposób zdalny. Z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, udział bezpośredni będzie możliwy tylko dla zaproszonych gości oraz osób, których zgłoszenie zostanie potwierdzone. Pełny program Kongresu zostanie zamieszczony w przyszłym tygodniu.

OSOBY ZAINTERESOWANE BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM W KOGRESIE PROSZONE SĄ O KONTAKT TEL.52 365-84-26, tek kom. 510-993-081  LUB E-MAIL: rektorat@kpsw.edu.pl

Komitet Organizacyjny Kongresu JŚWK

 

 

              Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w dziewięciu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

 Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. W obradach zawsze bierze udział liczne grono studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji. Tematem przewodnim tegorocznej, jedenastej edycji Kongresu będzie „Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę”. Ta niezwykle istotna problematyka, która w chwili obecnej dotyka prawie każdej strefy funkcjonowania społeczeństwa, domaga się badań i przemyśleń zarówno z wnętrza poszczególnych dyscyplin jak i z perspektyw interdyscyplinarnych. Jesteśmy przekonani, że Kongres wzbogaci naszą wiedzę o skutkach i wpływach pandemii na człowieka w różnych wymiarach jego życia.

 Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej w Wydawnictwie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z listy Mnisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź w czasopismach naukowych.

TERMINARZ ZGŁOSZEŃ DLA PRELEGENTÓW
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 października 2020 roku.

INFORMACJE DODATKOWE
Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchaczy – wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane uprzejmie proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności w drodze mailowej z zaznaczeniem, w których z punktów programu zamierzają uczestniczyć: congress2020@kpsw.edu.pl lub telefonicznie:
523211188 do 20 października 2020 roku.
.  

 

Informacje i kontakt:

www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 365 84 27, 510 993 091

e-mail: congress2020@kpsw.edu.pl

Zapraszamy do dialogu!