Pierwszy dzień Kongresu. Relacja na stronie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej

Drugi dzień Kongresu. Relacja na stronie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej


 

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

 

25-26 października 2018 r.,

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

 

w ramach którego odbędą się

 

IX Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

"Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”

 

oraz konferencje tematyczne: 

 

"Kultura i religia w umacnianiu tożsamości narodowej"

"Państwo i prawo"

"Współczesne wyzwania ekonomii. Przemiany gospodarcze Polski i świata w ostatnim stuleciu"

"Ochrona Rzeczypospolitej Polskiej przez prawo karne na tle stulecia niepodległości"

"Przedsiębiorczość obywatelska i aktywizacja demokratyczna"

"Pamięć symboliczna a tożsamość narracyjna"

"Aspekty rozwoju techniki we współczesnym świecie"

 

      Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w ośmiu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. Liczymy także na obecność studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji.

Tematem przewodnim tegorocznej, dziewiątej edycji Kongresu będzie „Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”. Odrodzenie państwowości polskiej w roku 1918 ze wszystkimi konsekwencjami tego doniosłego faktu historycznego w ciągu stulecia dziejów narodu i państwa inspiruje do pogłębionych badań naukowych i przemyśleń. Jesteśmy przekonani, że Kongres wzbogaci naszą wiedzę o tym wydarzeniu w różnych jego aspektach.

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej bądź w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW.

 

TERMINARZ ZGŁOSZEŃ DLA PRELEGENTÓW:

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 września 2018 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze słuchaczy – wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

 

* Ze względów organizacyjnych grupy zorganizowane uprzejmie proszone są o wcześniejsze potwierdzenie obecności w drodze mailowej z zaznaczeniem, w których z punktów programu zamierzają uczestniczyć: congress2018@kpsw.edu.pl lub telefonicznie: 52 365 84 27,  510 993 084, 510 993 091 do dnia 22 października 2018 r.

 

Informacje i kontakt:

www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz

tel. 52 365 84 27, 510 993 084, 510 993 091

e-mail: congress2018@kpsw.edu.pl

Zapraszamy do dialogu!